RoboForex: thông tin quan trọng về việc chia tách cổ phiếu Apple và Tesla vào ngày 31/08/2020

21.08.2020 / 14:30

Quý Khách hàng và Đối tác thân mến,

Vào ngày 31/08/2020, Apple (AAPL) và Tesla (TSLA) sẽ chia tách cổ phiếu. Chia tác cổ phiếu là hành động của công ty, mà kết quả của việc này là công ty sẽ gia tăng số cổ phiếu được phát hành theo một số nhân cụ thể và giảm giá trị của mỗi cổ phiếu bằng số nhân đó.

Apple sẽ chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 4-1 (1 cổ phiếu sẽ được tách thành 4), trong khi Tesla – 5-1 (1 cổ phiếu sẽ được tách thành 5).

Việc này sẽ ảnh hưởng tới các vị thế và lệnh như thế nào?

Nếu bạn có các vị thế mở trong cổ phiếu Apple và Tesla hoặc lên kế hoạch mở các vị thế như vậy, vui lòng chú ý đến những thay đổi dưới đây, sẽ có hiệu lực từ ngày 31/08/2020:

Các tài khoản MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Quy trình chia tách sẽ diễn ra vào cuối tuần, ngày 29 và 30/08.

 • Tất cả các lệnh chờ (Giới hạn Mua, Dừng mua, Giới hạn Bán, Dừng bán, Giới hạn Dừng mua, Giới hạn Dừng bán, Cắt lỗ, và Chốt lãi) đối với cổ phiếu AAPL và TSLA sẽ bị hủy bỏ.

 • Đối với các vị thế của AAPL, giá mở cửa sẽ được chia cho 4.

 • Đối với các vị thế của TSLA, giá mở cửa sẽ được chia cho 5.

 • Khối lượng của mỗi vị thế mở của AAPL sẽ được nhân với 4.

 • Khối lượng của mỗi vị thế mở của TSLA sẽ được nhân với 5.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn sử dụng phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA), chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với nhà phát triển xem mã của nó có cần bất kỳ sửa đổi nào không để đảm bảo việc diễn giải chính xác dữ liệu giá sau khi cổ phiếu được chia tách.

Các tài khoản R Trader

Quy trình chia tách sẽ diễn ra vào ngày 31/08, lúc 3:00 giờ chiều theo giờ máy chủ.

 • Trong quá trình chia tách, tất cả lệnh chờ đang hoạt động (Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Cắt lỗ và Chốt lãi) đối với AAPL, AAPL.nq, TSLA, và TSLA.nq sẽ bị hủy bỏ.

 • Đối với các vị thế của AAPL và AAPL.nq được mở trước 3:00 giờ chiều theo giờ máy chủ, giá mở cửa sẽ được chia cho 4.

 • Đối với các vị thế của TSLA và TSLA.nq được mở trước 3:00 giờ chiều theo giờ máy chủ, giá mở cửa sẽ được chia cho 5.

 • Khối lượng của tất cả các vị thế mở của AAPL và AAPL.nq sẽ được nhân với 4.

 • Khối lượng của tất cả các vị thế mở của TSLA và TSLA.nq sẽ được nhân với 5.

 • Tất cả vị thế của những công cụ này theo cùng chiều và trên cùng tài khoản sẽ được kết hợp thành một vị thế mới. Vị thế mới này sẽ có giá mở cửa và khối lượng dựa trên giá trung bình có trọng số của tất cả các vị thế được nắm giữ trước khi chia tách.

Biểu đồ lịch sử trong phần mềm đầu cuối giao dịch của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh giá mới của các công cụ nêu trên.

Mọi khía cạnh khác của điều kiện giao dịch sẽ giữ nguyên. Vui lòng cân nhắc đến thông tin này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex