RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (trở về Giờ Tiêu chuẩn và Ngày Thống nhất)

19.10.2020 / 10:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng vào ngày 25/10/2020, các quốc gia của Liên minh Châu Âu sẽ chuyển từ giờ tiết kiệm Ánh sáng ban ngày về Giờ tiêu chuẩn. Tại Mỹ, việc tương tự sẽ diễn ra vào ngày 01/11/2020. Do đó, lịch giao dịch sẽ được thay đổi theo cách dưới đây*.

Ngoài ra, do ngày lễ quốc gia tại Nga, Ngày Thống nhất, USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch đã thay đổi vào ngày 04/11/2020.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, Kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ


 • Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020, giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên chỉ số sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (Dầu Brent và WTI)


 • Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020, giao dịch cho CFD trên dầu sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên dầu sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020, giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 giờ sáng - 09:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Bắt đầu từ ngày 26/10/2020, cặp tỷ giá USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch mới.
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 9:00 giờ sáng - 5:30 giờ chiều.
 • Ngày 04/11/2020 - không giao dịch.
 • Ngày 05/11/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Mỹ, CFD trên cổ phiếu Mỹ, và CFD trên ETF


 • Bắt đầu từ ngày 26/10/2020, giao dịch cho CFD trên các công cụ được nhắc đến ở trên sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 giờ sáng - 09:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30, US500, NAS100)


 • Bắt đầu tư ngày 26/10/2020, giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 09:00 giờ sáng - 10:00 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020, giao dịch với CFD trên Kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên Kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (BRENT.oil và WTI.oil)


 • Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020, giao dịch cho CFD trên dầu sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên dầu sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 26/10 đến ngày 01/11/2020, giao dịch với CFD trên Kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 02/11/2020, CFD trên Kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Bắt đầu từ ngày 26/10/2020, cặp tỷ giá USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch mới.
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 9:00 giờ sáng - 5:30 giờ chiều.
 • Ngày 04/11/2020 - không giao dịch.
 • Ngày 05/11/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 30/10/2020, giao dịch trên tất cả công cụ trên mọi nền tảng sẽ được đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex