RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ)

18.11.2020 / 10:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do kỷ niệm Ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch đối với CFD trên dầu (WTI, Brent), Kim loại (XAUUSD, XAGUSD), CFD trên chỉ số Mỹ (US500Cash, US30Cash, USTECHCash), và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


  • Ngày 26/11/2020 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 27/11/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 26/11/2020 – không giao dịch.
  • Ngày 27/11/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ, CFD trên cổ phiếu Mỹ, chỉ số Mỹ và quỹ ETF


  • Ngày 26/11/2020 – không giao dịch.
  • Ngày 27/11/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ.

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Ngày 26/11/2020 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 27/11/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • Ngày 26/11/2020 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 27/11/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex