Đội ngũ RoboForex ra mắt RFund - một Quỹ Đầu tư Thay thế

25.11.2020 / 14:50

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi rất lấy làm vui lòng được thông báo cho bạn về việc ra mắt một quỹ đầu tư thay thế của Châu Âu có tên là RFund, được quản lý bởi CySEC, giấy phép số N. LPAIF118/2014. Chúng tôi đang tích cực mở rộng và xúc tiến, đó là lý do tại sao việc tạo quỹ đầu tư riêng của chúng tôi lại là bước đi hợp lý tiếp theo của việc toàn cầu hóa thương hiệu.

Năm 2020 sẽ đánh dấu lịch sử là khoảng thời gian mà chúng ta không chỉ phải gánh chịu đại dịch mà còn chứng kiến mức giá cao nhất mọi thời đại mới trong các chỉ số toàn cầu chính. Trong khoảng thời gian biến động bất thường này, chúng tôi đã sẵn sàng cung cấp cho bạn các giải pháp tiên tiến về quản lý danh mục đầu tư, được dựa trên kinh nghiệm lâu năm của chúng tôi, kết hợp với phương pháp tiếp cận thận trọng đối với việc lựa chọn các tài sản để đầu tư.

Điều gì khiến chúng tôi khác biệt?

  • Các phương pháp tiếp cận mới đối với việc quản lý – sử dụng các phương thức cập nhật trong việc lập ngân sách cho rủi ro và quản lý danh mục đầu tư sẽ thay thế các nguyên tắc lập mô hình được dựa trên dữ liệu lịch sử và dễ bị nguy hiểm trước tính ngẫu nhiên ở mức độ cao của mối quan hệ giữa các công cụ.
  • Phương pháp tiếp cận đa dạng hóa – chính sách đầu tư ngụ ý sự phân bổ phần lớn tài sản vào các đơn vị của các quỹ khác –, được đa dạng hóa giữa các tài sản bên trong lớp công cụ của chúng.
  • Phương pháp tiếp cận thận trọng đối với lựa chọn các tài sản – quỹ không sử dụng đòn bẩy cũng không cân nhắc đến khoản đầu tư vào các sản phẩm phái sinh phức tạp trên hợp đồng hoán đổi tín dụng, và các công cụ tương tự khác.
  • Cơ cấu chi phí minh bạch – nhà đầu tư chỉ phải trả một khoản phí quản lý cố định là 2% và phí hiệu suất là 20% trên khả năng sinh lời vượt quá 7% hàng năm trong năm tài chính hiện tại.

Ai có thể đầu tư với RFund?

  • Quỹ này chỉ khả dụng cho nhà đầu tư từ Châu Âu, những người đủ tư cách là "Nhà đầu tư chuyên nghiệp" hoặc "Nhà đầu tư am hiểu".
  • Số tiền đầu tư tối thiểu cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và am hiểu lần lượt là 100.000 USD và 125.000 EUR (số tiền tương đương bằng USD).

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex