RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Vào ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới)

17.12.2020 / 09:10
banner

Quý Khách hàng và Đối tác thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng vào ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, các công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho DE30Cash


 • Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho các công cụ khác


 • Ngày 24/12/2020 – giao dịch dừng lúc 7:00 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 31/12/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho GER30


 • Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho UK100, SPA35, FRA40


 • Ngày 24/12/2020 – giao dịch dừng lúc 12:00 giờ đêm theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 31/12/2020 – giao dịch dừng lúc 12:00 giờ đêm theo giờ máy chủ
 • Ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho Cổ phiếu, ETF, CFD cho Cổ phiếu và ETF của Mỹ


 • Ngày 24/12/2020 – giao dịch dừng lúc 7:00 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 31/12/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch đối với CFD trên Cổ phiếu Châu Âu


 • Từ ngày 24/12/2020 đến ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Từ ngày 31/12/2020 đến ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho các công cụ khác


 • Ngày 24/12/2020 – giao dịch dừng lúc 7:00 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 31/12/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho tất cả các các công cụ khác


 • Ngày 24/12/2020 – giao dịch dừng lúc 7:00 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25/12/2020 – không giao dịch.
 • Ngày 31/12/2020 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 01/01/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

– Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex