RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày sinh của Martin Luther King Jr.)

13.01.2021 / 09:30

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày Martin Luther King Jr., vào ngày 18/01/2021, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


 • Ngày 18/01/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 19/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


 • Ngày 18/01/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 19/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ, CFD trên cổ phiếu Mỹ, và quỹ ETF


 • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


 • Ngày 18/01/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 19/01/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Ngày 18/01/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 19/01/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex