RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày Tổng thống tại Mỹ)

10.02.2021 / 10:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do kỷ niệm ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày Tổng thống (Sinh nhật Washington) vào ngày 15/02/2021, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


 • Ngày 15/02/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 16/02/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


 • Ngày 15/02/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 16/02/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF, CFD trên cổ phiếu Mỹ, và quỹ ETF


 • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


 • Ngày 15/02/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 16/02/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Ngày 15/02/2021 – giao dịch bắt đầu lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 16/02/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex