RoboForex: thay đổi lịch giao dịch (Ngày Quốc tế Phụ nữ và chuyển sang Giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày)

03.03.2021 / 12:25

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo, do ngày nghỉ lễ Quốc tế Phụ nữ ngày 8 tháng 3 năm 2021 ở Nga, lịch giao dịch USDRUB* sẽ được thay đổi.

Ngoài ra, vào ngày 14 tháng 3 năm 2021, Hoa Kỳ sẽ chuyển sang giờ tiết kiệm ánh sáng ban ngày, và các nước châu Âu sẽ chuyển sang giờ mùa hè vào ngày 28 tháng 3 năm 2021. Do đó, sẽ có nhiều thay đổi hơn đối với lịch giao dịch*.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và dầu (Brent, WTI)


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch CFD trên các chỉ số và dầu của Hoa Kỳ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, CFD trên các chỉ số và dầu sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên chỉ số JP225Cash


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên Kim loại và CFD trên chỉ số JP225Cash sẽ được mở và đóng sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:55 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, Kim loại và CFD trên chỉ số JP225Cash sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - không giao dịch.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, cặp tiền USDRUB sẽ được giao dịch theo một lịch trình mới.
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 10:00 AM - 6:30 PM.

Xin lưu ý rằng, vào ngày 19 và 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên tất cả các công cụ sẽ đóng cửa lúc 11:00 tối theo giờ máy chủ. Ngoài ra, từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, có thể có thông báo về sự ngừng trệ giao dịch đến từ các nhà cung cấp thanh khoản trong khoảng thời gian từ 10:00 tối đến 12:30 sáng theo giờ máy chủ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ, CFD trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ, CFD trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:30 PM - 10:00 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, cổ phiếu Hoa Kỳ và ETF, CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ và ETF sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên dầu (BRENT.oil, WTI.oil)


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch dầu CFD sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, CFDs trên dầu sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:55 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, Kim loại sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - không giao dịch.
 • Ngày 9 tháng 3 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên tất cả các cặp tiền tệ


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch sẽ bị dừng trong khoảng thời gian sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Khoảng thời gian (thời gian máy chủ): 11:00 PM - 11:15 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, các cặp tiền tệ sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Xin lưu ý rằng, vào ngày 19 và 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên tất cả các công cụ, sẽ đóng cửa lúc 11:00 tối theo giờ máy chủ.

nền tảng cTrader

Lịch giao dịch trên tất cả các cặp tiền tệ


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch sẽ bị dừng trong khoảng thời gian từ 10:55 PM đến 11:05 PM (giờ máy chủ).
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, các cặp tiền tệ sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở và đóng cửa sớm hơn bình thường 1 giờ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:55 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3 năm 2021, Kim loại sẽ trở về giao dịch bình thường trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật trên hợp đồng.

Xin lưu ý rằng, vào ngày 19 và 26 tháng 3 năm 2021, giao dịch trên tất cả các công cụ sẽ đóng cửa lúc 11:00 tối theo giờ máy chủ. Ngoài ra, từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 3 năm 2021, có thể có thông báo về sự ngừng trệ giao dịch đến từ các nhà cung cấp thanh khoản trong khoảng thời gian từ 10:00 tối đến 12:30 sáng theo giờ máy chủ.

Vui lòng xem xét những thay đổi này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

* – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex