RoboForex: Thông báo những thay đổi trong lịch giao dịch (Ngày quốc khánh Mỹ)

30.06.2021 / 18:27

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo, ngày 5 tháng 7 năm 2021 do kỷ niệm Ngày quốc khánh Mỹ, sẽ có một số thay đổi trong lịch giao dịch *

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD), chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash), chỉ số Nhật Bản J225Cash và CFD trên dầu (Brent và WTI)


 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - không giao dịch.
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (BRENT.oil và WTI.oil)


 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30, US500 và NAS100) và chỉ số Nhật Bản (J225Cash)


 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - không giao dịch.
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ


 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - không giao dịch.
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

nền tảng cTrader

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


 • Ngày 5 tháng 7 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 6 tháng 7 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Vui lòng lưu ý những thay đổi này khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

* - Lịch trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex