RoboForex: thông tin quan trọng liên quan đến việc chia tách cổ phiếu NVIDIA vào ngày 20 tháng 7 năm 2021

05.07.2021 / 12:18

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2021, NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA) sẽ tiến hành chia tách cổ phiếu với tỷ lệ 4-1.

Chia tách cổ phiếu là một hành động của công ty, do đó công ty tăng số lượng cổ phiếu đã phát hành theo một hệ số cụ thể. Giá trị của danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu này được giữ nguyên.

Điều này sẽ ảnh hưởng đến vị thế đang mở và các lệnh chờ như thế nào?

Nếu bạn có các vị thế đang mở trong NVDA hoặc dự định mở các lệnh đó, vui lòng chú ý đến những thay đổi sau, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2021:

Tài khoản thật MetaTrader 4 / MetaTrader 5:

  • Tất cả các lệnh đang chờ xử lý (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss, và Take Profit) trong NVDA sẽ bị hủy trước khi phiên giao dịch bắt đầu vào ngày 20 tháng 7, lúc 4:31 chiều theo thời gian của máy chủ.

  • Giá mở cho tất cả các vị thế trong NVDA trên tài khoản hoạt động vào ngày 20 tháng 7, lúc 3:00 chiều theo giờ máy chủ sẽ chia cho 4.

  • Khối lượng của tất cả các vị thế mở trong NVDA vào ngày 20 tháng 7, lúc 3:00 chiều theo giờ máy chủ sẽ được nhân với 4.

Tài khoản demo MetaTrader 4 / MetaTrader 5:

  • Tất cả các lệnh đang chờ xử lý (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, và Sell Stop Limit) trong NVDA sẽ bị hủy trước khi phiên giao dịch bắt đầu vào ngày 20 tháng 7, lúc 4:31 chiều theo thời gian của máy chủ.

  • Tất cả các vị thế mở trong NVDA sẽ được đóng trước khi phiên giao dịch bắt đầu vào ngày 20 tháng 7.

R Tài khoản nhà giao dịch

Thủ tục phân tách sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7, lúc 3:00 chiều theo giờ máy chủ

  • Trong quá trình phân tách, tất cả các lệnh đang chờ xử lý đang hoạt động (Buy Limit, Sell Limit, Stop Loss, và Take Profit) trong NVDA và NVDA.nq sẽ bị hủy.

  • Giá mở cho các vị thế đang hoạt động trong NVDA và NVDA.nq mở trước ngày 20 tháng 7, lúc 3:00 chiều theo giờ máy chủ sẽ chia cho 4.

  • Khối lượng của tất cả các vị thế trong NVDA được mở trước ngày 20 tháng 7, lúc 3:00 chiều theo giờ máy chủ sẽ được nhân 4.

  • Nếu bạn có ít nhất hai vị thế mở NVDA hoặc NVDA.nq theo cùng một hướng và trên cùng một tài khoản, chúng sẽ được kết hợp thành một lệnh mới. Vị thế mới này sẽ có giá mở và khối lượng dựa trên giá trung bình có trọng số của tất cả các vị thế mở được giữ trước khi tách.

Chú ý đến Cố vấn Chuyên gia (EA)

Nếu bạn sử dụng Exerts Advisors, (EA), chúng tôi khuyên bạn nên liên hệ với các nhà phát triển để đảm bảo rằng bot của bạn sẽ hoạt động chính xác sau khi tách.

Biểu đồ lịch sử của các công cụ nêu trên trong phần mềm giao dịch của bạn sẽ được cập nhật để hiện thị giá mới.

Tất cả các khía cạnh khác của điều kiện giao dịch sẽ vẫn cVui lòng lưu ý đến thông tin này khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.òn nguyên vẹn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex