RoboForex: thông tin quan trọng liên quan đến việc chia tách cổ phiếu ngược của GE vào ngày 30/07/2021

18.07.2021 / 10:10

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Vào ngày 30/07/2021, General Electric (GE, GE.ny) sẽ chia tách cổ phiếu ngược với tỷ lệ là 1:8.

Việc chia tách cổ phiếu ngược là hành động của công ty, mà kết quả của việc này là công ty sẽ giảm số cổ phiếu được phát hành theo một số nhân cụ thể, đồng thời gia tăng giá trị của mỗi cổ phiếu theo số nhân đó. Chẳng hạn, việc chia tách của GE sẽ có nghĩa là một cổ đông có 8 cổ phiếu trị giá mỗi cổ phiếu là 13 USD hay tổng cộng là 104 USD sẽ có một 1 cổ phiếu trị giá 104 USD.

Việc này sẽ ảnh hưởng tới các vị thế và lệnh như thế nào?

Nếu bạn có các vị thế mở với GE hoặc lên kế hoạch mở các vị thế như vậy, vui lòng chú ý đến những thay đổi dưới đây, sẽ diễn ra từ ngày 31/07 đến ngày 02/08.

Các tài khoản

MetaTrader 4 / MetaTrader 5

 • Tất cả các lệnh chờ (Giới hạn Mua, Dừng mua, Giới hạn Bán, Dừng bán, Giới hạn Dừng mua, Giới hạn Dừng bán, Cắt lỗ, và Chốt lãi) trên GE sẽ bị hủy bỏ trước khi phiên giao dịch mở cửa vào 16:31 giờ vào ngày 02/08.

 • Giá mở cửa của tất cả các vị thế được mở tính tới 15:00 giờ (giờ máy chủ) vào ngày 02/08 trên GE sẽ được nhân với 8.

 • Khối lượng của tất cả các vị thế trên GE sẽ được nhân với 8.

 • Trong trường hợp khối lượng của tất cả các vị thế trong GE không phải là số nhân của 8, tài khoản sẽ duy trì một vị thế mở với khối lượng là số nhân của 8. Khối lượng còn lại sẽ được đóng ở mức giá cuối cùng vào ngày 30/07 (Giá Mua sẽ được sử dụng cho các vị thế Mua và giá Bán cho các vị thế Bán).

Ví dụ:

Trong trường hợp bạn có một vị thế với tổng khối lượng là 42 cổ phiếu được mua ở mức giá 12, tính đến ngày 02/08, tài khoản của bạn sẽ có một vị thế mở với khối lượng là 5 và giá mở cửa là 96 (12*8) và giao dịch tiền mặt với số tiền tương đương với kết quả đóng cửa 2 cổ phiếu còn lại ở mức giá cuối cùng vào ngày 30/07.

Trong trường hợp bạn có một vài vị thế, tất cả chúng sẽ được kết hợp thành một vị thế. Vị thế mới sẽ có giá mở cửa dựa trên giá trung bình có trọng số của tất cả các vị thế được nắm giữ trước khi chia tách. Nếu bạn có 3 vị thế dưới đây, 10 cổ phiếu được mua ở mức giá 12; 20 cổ phiếu được mua ở mức giá 12.5; 12 cổ phiếu được mua ở mức giá 13, tính đến ngày 02/08, tài khoản của bạn sẽ có:

 • giá bình quân có trọng số của tất cả các vị thế là (10*12+20*12.5+12*13)/42= 12.52

 • một vị thế với khối lượng là 5 và giá mở cửa là 100.16 (12.52*8)

 • 2 vị thế được đóng với kết quả bằng 0

 • giao dịch tiền mặt với số tiền tương đương với kết quả đóng cửa 2 cổ phiếu còn lại ở mức giá cuối cùng vào ngày 30/07.

Trong trường hợp khối lượng của tất cả các vị thế trong GE dưới 8, vị thế sẽ được đóng ở mức giá cuối cùng vào ngày 30/07 (Giá Mua sẽ được sử dụng cho các vị thế Mua và giá Bán cho các vị thế Bán).

Tài khoản R Trader

Quá trình chia tách sẽ diễn ra trên máy chủ vào 15:00 giờ theo giờ máy chủ.

 • Trong suốt quá trình, tất cả các lệnh chờ đang hoạt động (Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Chốt lãi, và Cắt lỗ) đối với GE và GE.ny sẽ bị hủy bỏ.

 • Giá mở cửa của tất cả các vị thế được mở tính tới 15:00 giờ (giờ máy chủ) vào ngày 02/08 sẽ được nhân với 8.

 • Khối lượng của tất cả các vị thế sẽ được nhân với 8.

 • Nếu bạn nắm giữ nhiều vị thế trong bất kỳ công cụ nào trong số những công cụ đó theo một hướng, chúng sẽ được kết hợp thành một vị thế. Vị thế mới sẽ có giá mở cửa và khối lượng dựa trên giá trung bình có trọng số của tất cả các vị thế được nắm giữ trước khi chia tách.

 • Trong trường hợp giao dịch nhận được cổ phiếu lẻ, các cổ phiếu đó sẽ được thanh lý cho giao dịch tiền mặt - "Điều chỉnh chia tách tiền mặt". Khối lượng của các giao dịch khác cho công cụ liên quan sẽ được đặt lại về 0 và chuyển đến Thẻ Lịch sử.

Chú ý tới phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA)

Nếu bạn đang sử dụng phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA), chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra kỹ lưỡng với nhà phát triển xem mã của nó có cần bất kỳ sự sửa đổi nào nhằm đảm bảo rằng EA hoạt động chính xác sau khi chia tách cổ phiếu hay không.

Biểu đồ lịch sử trong phần mềm đầu cuối giao dịch của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh giá mới của các công cụ. Vui lòng cân nhắc đến thông tin này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Tất cả các khía cạnh khác của điều kiện giao dịch sẽ giữ nguyên trừ khi có thông báo khác.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex