RoboForex: thay đổi lịch giao dịch (Ngày lao động ở Hoa Kỳ)

01.09.2021 / 10:58

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi thông báo với bạn rằng do Ngày Lao động ở Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 9 năm 2021, lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi*.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu thô (WTI, Brent)


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US500Cash, US30Cash, USTechCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - không có giao dịch.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - không có giao dịch.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên CFD trên chứng khoán và ETF của Hoa Kỳ


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - không có giao dịch.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US500, US30, NAS100) và Nhật Bản Indice JPY225


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - không có giao dịch.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

nền tảng cTrader

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Ngày 6 tháng 9 năm 2021 - giao dịch dừng vào lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 7 tháng 9 năm 2021 - giao dịch bắt đầu như bình thường.

Vui lòng lưu ý những thay đổi này khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

* – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể được thay đổi bởi nhà cung cấp.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex