RoboForex tiết lộ các sửa đổi trong Thỏa thuận Khách hàng

20.09.2021 / 13:23

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Bắt đầu từ ngày 27/09/2021, phiên bản cập nhật của Thỏa thuận Khách hàng sẽ có hiệu lực.

Phiên bản mới bao gồm các Điều 1.16, 3.12, 7.9, 13.25 mới, sửa đổi cho các Điều 3.10, 4.11, 6.18.1, 6.18.2 và 6.18.3, cũng như mục "Điều khoản và Diễn giải".

Phiên bản mới nhất của tài liệu quy định đã sẵn có để đọc trên trang "Ví dụ về Thỏa thuận" trong website của chúng tôi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex