RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (trở về Giờ Tiêu chuẩn và Ngày Thống nhất)

27.10.2021 / 10:11

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng vào ngày 31/10/2021, các quốc gia của Châu Âu sẽ chuyển từ Giờ tiết kiệm Ánh sáng ban ngày về Giờ tiêu chuẩn. Tại Mỹ, việc tương tự sẽ diễn ra vào ngày 07/11/2021. Do đó, sẽ có một số thay đổi về lịch giao dịch*.

Ngoài ra, do ngày lễ quốc gia tại Nga, Ngày Thống nhất, USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch đã thay đổi vào ngày 04/11/2021.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 08/11/2021, Kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 06/11/2020, CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (Dầu Brent và WTI)


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch trên CFD Dầu sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 06/11/2020, CFD trên Dầu sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch trên CFD trên chứng khoán Mỹ sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 giờ sáng - 09:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 06/11/2020, CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Bắt đầu từ ngày 01/11/2021, cặp tỷ giá USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch mới.
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 9:00 giờ sáng - 5:30 giờ chiều.
 • 04/11/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 05/11/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Mỹ, CFD trên cổ phiếu Mỹ, và CFD trên ETF


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:30 giờ sáng - 10:00 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 08/11/2021, các công cụ nêu trên sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US30, US500, NAS100)


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 09:00 giờ sáng - 10:00 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 08/11/2021, các công cụ nêu trên sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 08/11/2021, Kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch cho CFD trên dầu (BRENT.oil và WTI.oil)


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch trên CFD Dầu sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 06/11/2020, CFD trên Dầu sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, giao dịch trên Kim loại sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:59 giờ đêm.
 • Bắt đầu từ ngày 08/11/2021, Kim loại sẽ khả dụng trong khoảng hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch trên USDRUB


 • Bắt đầu từ ngày 01/11/2021, cặp tỷ giá USDRUB sẽ được giao dịch theo lịch mới.
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 9:00 giờ sáng - 5:30 giờ đêm.
 • 04/11/2021 - không giao dịch.
 • Ngày 05/11/2021 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.
p>Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 05/11/2021, giao dịch trên tất cả công cụ trên tất cả nền tảng sẽ được đóng vào lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ.

 

Ngoài ra, từ ngày 01 đến ngày 05/11/2021, thời gian giữ/chuyển trạng thái qua đêm của ngân hàng sẽ từ 10:45 giờ đêm đến 11:15 giờ đêm theo giờ máy chủ. Điều này có thể dẫn đến gián đoạn ngắn hạn trong việc báo giá và mở rộng đáng kể chênh lệch.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex