RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (liên quan đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới)

20.12.2021 / 10:25
RoboForex

Quý Khách hàng và Đối tác thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch giao dịch* trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên DE30Cash và DE40Cash


 • Ngày 24/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2021 – giao dịch như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 03/01/2022 – giao dịch như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên GDR


 • Ngày 24/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 28/12/2021 – không giao dịch.

Lịch đầu tư vào CFD trên Cổ phiếu Mỹ, CFD trên Dầu giao ngay, CFD trên Kim loại, CFD trên Chỉ số Mỹ


 • Ngày 24/12/2021 – không đầu tư.
 • Ngày 27/12/2021 – đầu tư như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – đầu tư dừng lúc 8:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 02/01/2022 – đầu tư như thường lệ.

Lịch đầu tư cho các công cụ khác


 • Ngày 24/12/2021 – đầu tư dừng lúc 6:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 27/12/2021 – đầu tư như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – đầu tư dừng lúc 8:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/01/2022 – không đầu tư.
 • Ngày 02/01/2022 – đầu tư như thường lệ.

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch trên GER40


 • Ngày 24/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2021 – giao dịch như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 03/01/2022 – giao dịch như thường lệ.

Lịch giao dịch trên UK100, SPA35, FRA40


 • Ngày 24/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 28/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 29/12/2021 – giao dịch như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 03/01/2022 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2022 – giao dịch như thường lệ.

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Anh


 • Ngày 24/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 28/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 29/12/2021 – giao dịch như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 03/01/2022 – không giao dịch.
 • Ngày 04/01/2022 – giao dịch như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu EU


 • Ngày 24/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2021 – giao dịch như thường lệ.
 • Ngày 30/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 31/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 03/01/2022 – giao dịch như thường lệ.

Lịch đầu tư vào CFD trên Cổ phiếu Mỹ, CFD trên Dầu giao ngay, CFD trên Kim loại, CFD trên Chỉ số Mỹ


 • Ngày 24/12/2021 – không đầu tư.
 • Ngày 27/12/2021 – đầu tư như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – đầu tư dừng lúc 8:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 02/01/2022 – đầu tư như thường lệ.

Lịch đầu tư cho các công cụ khác


 • Ngày 24/12/2021 – đầu tư dừng lúc 6:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 27/12/2021 – đầu tư như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – đầu tư dừng lúc 8:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/01/2022 – không đầu tư.
 • Ngày 02/01/2022 – đầu tư như thường lệ.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho CFD trên Kim loại


 • Ngày 24/12/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 27/12/2021 – giao dịch như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 02/01/2022 – giao dịch như thường lệ.

Lịch giao dịch Tiền điện tử


 • Ngày 24/12/2021 – giao dịch dừng lúc 6:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 27/12/2021 – giao dịch như thường lệ.
 • Ngày 31/12/2021 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/01/2022 – không giao dịch.
 • Ngày 02/01/2022 – giao dịch như thường lệ.

Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch kể trên khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

– Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex