RoboForex nhận Giải thưởng "Nhà môi giới Chứng khoán Tốt nhất (Toàn cầu)"

20.12.2021 / 17:11

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Vào cuối năm 2021, RoboForex đã nhận được giải thưởng “Nhà môi giới Chứng khoán Tốt nhất (Toàn cầu)” từ Tạp chí Global Business Review phương tiện truyền thông uy tín.

Nhà môi giới Chứng khoán
Tốt nhất (Toàn cầu)

2021
Global Business Review Magazine Award

Trong phần lớn năm 2021, chúng tôi đã chú ý nhiều hơn đến việc cải thiện nền tảng đa tài sản R StocksTrader của mình, cho phép đầu tư vào nhiều công cụ khác nhau, bao gồm trên 3.000 cổ phiếu và hơn 8.000 CFD trên cổ phiếu Mỹ và Châu Âu.

  • Chúng tôi đã mở rộng danh sách tài sản bằng cách bổ sung hơn 700 công cụ mới.
  • Chúng tôi đã thêm cơ hội đầu tư vào SPAC.
  • Chúng tôi đã kích hoạt quyền truy cập để giao dịch cổ phiếu lẻ.
  • Chúng tôi đã mở rộng chức năng nền tảng.
  • Chúng tôi đã cải thiện ứng dụng di động.

Một giải thưởng khác trong đề cử "Nhà môi giới Chứng khoán Tốt nhất (Toàn cầu)" là bằng chứng cho thấy công ty đang đi đúng hướng. Nó thúc đẩy chúng tôi liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng để thử giao dịch chứng khoán chưa?
Hãy tự mình xem chất lượng dịch vụ do chúng tôi cung cấp!

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex