RoboForex: Những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch nhân Ngày Tổng thống ở Hoa Kỳ

16.02.2022 / 09:00

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo, do ngày nghỉ lễ ở Hoa Kỳ, Ngày Tổng thống, sẽ có một số thay đổi đối với lịch giao dịch*.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - giao dịch dừng lại lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - giao dịch dừng lại lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Hoa Kỳ


 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
 • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Hoa Kỳ, CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ và ETF


 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
 • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Hoa Kỳ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
 • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

Lịch trình giao dịch trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - thị trường đóng cửa.
 • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trường mở cửa như bình thường.

nền tảng cTrader

Lịch giao dịch trên kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Ngày 21 tháng 2 năm 2022 - giao dịch dừng lại lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 22 tháng 2 năm 2022 - thị trưởng mở cửa như bình thường.

Vui lòng để tâm đến những thay đổi trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

* – Lịch trình này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex