RoboForex: thông tin quan trọng về đợt chia tách cổ phiếu của Alphabet vào ngày 18 tháng 7 năm 2022

13.07.2022 / 17:42

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Vào ngày 18 tháng 7 năm 2022, Alphabet sẽ trải qua một đợt chia tách cổ phiếu. Chia tách cổ phiếu là một hành động của công ty, trong đó công ty tăng số lượng cổ phiếu đã phát hành theo một hệ số cụ thể và giảm giá trị của mỗi cổ phiếu theo cùng một hệ số.

Alphabet sẽ tiến hành chia 1 cổ phiếu lấy 20 cổ phiếu (1 cổ phiếu được chia thành 20 cổ phiếu).

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các vị thế và lệnh như thế nào?

Nếu bạn có các vị thế mở của cổ phiếu Alphabet  hoặc có kế hoạch mở các vị thế mới, vui lòng chú ý đến những thay đổi sau, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2022:

Tài khoản MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Thủ tục tách sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 7 và sẽ được hoàn tất trước khi phiên Chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu lúc 16:30 (giờ máy chủ).

  • Tất cả các lệnh đang chờ xử lý (Giới hạn Mua, Dừng Mua, Giới hạn Bán, Dừng Bán, Giới hạn Dừng Mua, Giới hạn Dừng Bán, Cắt lỗ và Chốt lời) trong GOOGL sẽ bị hủy.

  • Đối với các vị thế trong GOOGL, giá mở cửa sẽ chia cho 20.

  • Khối lượng của mỗi vị thế mở trong GOOGL sẽ được nhân với 20.

Lưu ý nếu bạn đang sử dụng Cố vấn chuyên gia (EA), chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với các nhà lập trình bot, xem mã cổ phiếu ghi nhận trên EA có cần sửa đổi hay không, để đảm bảo EA cập nhật chính xác dữ liệu giá sau khi chia tách cổ phiếu hay không.

Tài khoản R StocksTrader

Thủ tục tách sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 7 và sẽ được hoàn tất trước khi phiên Chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu lúc 16:30 (giờ máy chủ).

  • Trong quá trình phân tách, tất cả các lệnh đang chờ xử lý (Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Cắt lỗ và Chốt lời) trong GOOGL, GOOGL.nq, GOOG và GOOG.nq sẽ bị hủy.

  • Đối với các vị thế trong GOOGL, GOOGL.nq, GOOG và GOOG.nq đã mở trước khi tách, giá mở cửa sẽ chia cho 20.

  • Khối lượng của tất cả các vị thế đang mở trong GOOGL, GOOGL.nq, GOOG và GOOG.nq sẽ được nhân với 20.

  • Tất cả các vị thế trong bất kỳ công cụ nào trong số này theo cùng một hướng và trên cùng một tài khoản sẽ được kết hợp thành một vị thế mới. Vị thế mới này sẽ có giá mở cửa và khối lượng dựa trên giá trung bình của tất cả các vị thế được giữ lại trước khi tách.

Các biểu đồ lịch sử trong thiết bị đầu cuối của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh giá mới của các công cụ nêu trên.

Tất cả các khía cạnh khác của điều kiện giao dịch sẽ vẫn được giữ nguyên. Vui lòng xem xét thông tin này khi lập kế hoạch hoạt động giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex