RoboForex: thông tin quan trọng về đợt chia tách cổ phiếu của Tesla vào ngày 25/08/2022

22.08.2022 / 10:16

Quý Khách hàng và Đối tác thân mến,

Vào ngày 25/08/2022, Tesla sẽ chia tách cổ phiếu của mình. Chia tách cổ phiếu là hành động của công ty, mà kết quả của việc này là công ty sẽ gia tăng số cổ phiếu được phát hành theo một số nhân cụ thể và giảm giá trị của mỗi cổ phiếu theo cùng một hệ số.

Tesla sẽ tiến hành chia cổ phiếu theo tỷ lệ 3-1 (1 cổ phiếu được tách thành 3).

Điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các vị thế và lệnh?

Nếu bạn có vị thế mở trong cổ phiếu Tesla hoặc lên kế hoạch mở vị thế như vậy, vui lòng chú ý đến các thay đổi sau đây, sẽ có hiệu lực kể từ ngày 25/08/2022:

Các tài khoản

MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Thủ tục chia tách sẽ diễn ra vào ngày 25/08 và sẽ hoàn thành trước khi phiên giao dịch Chứng khoán Mỹ bắt đầu và lúc 16:30 giờ (giờ máy chủ).

  • Tất cả các lệnh chờ (Giới hạn Mua, Dừng mua, Giới hạn Bán, Dừng bán, Giới hạn Dừng mua, Giới hạn Dừng bán, Cắt lỗ, và Chốt lãi) đối với cổ phiếu TSLA sẽ bị hủy bỏ.

  • Đối với các vị thế của TSLA, giá mở cửa sẽ được chia cho 3.

  • Khối lượng của mỗi vị thế mở của TSLA sẽ được nhân với 3.

Vui lòng lưu ý rằng nếu bạn sử dụng phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA), chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với nhà phát triển xem mã của nó có cần bất kỳ sửa đổi nào không để đảm bảo việc diễn giải chính xác dữ liệu giá sau khi cổ phiếu được chia tách.

Các tài khoản R StocksTrader

Thủ tục chia tách sẽ diễn ra vào ngày 25/08 và sẽ hoàn thành trước khi phiên giao dịch Chứng khoán Mỹ bắt đầu và lúc 16:30 giờ (giờ máy chủ).

  • Trong quá trình chia tách, tất cả lệnh chờ đang hoạt động (Giới hạn Mua, Giới hạn Bán, Cắt lỗ và Chốt lãi) đối với TSLA (CFD) vàTSLA.nq sẽ bị hủy bỏ.

  • Đối với các vị thế trong TSLA (CFD) và TSLA.nq được mở trước khi chia tách, giá mở sẽ được chia cho 3.

  • Khối lượng của tất cả các vị thế mở của TSLA(CFD) and TSLA.nq sẽ được nhân với 3.

  • Tất cả vị thế của những công cụ này theo cùng chiều và trên cùng tài khoản sẽ được kết hợp thành một vị thế mới. Vị thế mới này sẽ có giá mở cửa và khối lượng dựa trên giá trung bình có trọng số của tất cả các vị thế được nắm giữ trước khi chia tách.

Biểu đồ lịch sử trong phần mềm đầu cuối giao dịch của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh giá mới của các công cụ nêu trên.

Mọi khía cạnh khác của điều kiện giao dịch sẽ giữ nguyên. Vui lòng cân nhắc đến thông tin này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex