RoboForex: những thay đổi sắp với lịch giao dịch do kỳ nghỉ Lễ tạ ơn ở Mỹ

18.11.2022 / 10:30

Kính gửi Quý khách hàng và đối tác,

Chúng tôi xin thông báo một số thay đổi đối với lịch giao dịch do kỳ nghỉ Lễ tạ ơn ở Mỹ.

Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên các chỉ số của Mỹ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash) và chỉ số của Nhật Bản JP225Cash


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent và WTI)


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch trên CFD trên chứng khoán Mỹ


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu Mỹ và ETF


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số của Mỹ (US500, US30 và NAS100)


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

nền tảng cTrader

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


 • Ngày 24 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 25 tháng 11 năm 2022 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ.

Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch trên khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex