RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch liên quan đến kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới

20.12.2022 / 08:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch giao dịch trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Lịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên DE40Cash


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 03/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại, CFD trên Dầu và CFD trên chỉ số Mỹ


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 03/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch trên các công cụ khác (cặp tiền tệ)


 • Ngày 26/12/2022 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng, theo giờ máy chủ
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 01/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 02/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 03/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch trên GER40


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Anh và chỉ số UK100


 • Ngày 23/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 28/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 30/12/2022 – giao dịch dừng lúc 2:30 giờ chiều, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 02/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 03/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch trên CFD trên AUS200


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 30/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 02/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 03/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Đức


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 30/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 31/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Áo


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 30/12/2022 – giao dịch dừng lúc 3:15 giờ chiều, theo giờ máy chủ.
 • Ngày 31/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu EU


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại, CFD trên Dầu và CFD trên chỉ số Mỹ


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 03/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch trên các công cụ khác (cặp tiền tệ)


 • Ngày 26/12/2022 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng, theo giờ máy chủ
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 01/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 02/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch Kim loại


 • Ngày 26/12/2022 – không giao dịch
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 02/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 03/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho tất cả công cụ


 • Ngày 26/12/2022 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng, theo giờ máy chủ
 • Ngày 27/12/2022 – giao dịch như thường lệ
 • Ngày 01/01/2023 – không giao dịch
 • Ngày 02/01/2023 – giao dịch như thường lệ

Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch kể trên khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex