RoboForex: thay đổi trong lịch giao dịch do ngày lễ Martin Luther King Jr. Ngày lễ của Mỹ

11.01.2023 / 09:40

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo, sẽ có thay đổi trong lịch giao dịch do ngày nghỉ lễ Martin Luther King Jr. Ngày lễ của Mỹ.

Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số của Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash) và CFD trên chỉ số của Nhật Bản JP225Cash


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent và WTI)


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu Mỹ và ETF


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số của Hoa Kỳ (US500, US30 và NAS100)


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

nền tảng cTrader

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


 • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex