RoboForex: những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch do Ngày lễ Quốc Khánh

28.06.2023 / 10:44

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo, lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi do Ngày Quốc Khánh ở Mỹ.

Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD), CFD trên Chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash), chỉ số Nhật Bản J225Cash và CFD trên dầu (Brent và WTI)


 • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 05/07/ 2023 – thị trường mở cửa như bình thường

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ, CFD trên Hợp đồng Tương lai Hoa Kỳ


 • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa
 • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và ETFs


 • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa
 • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu Mỹ và ETFs, CFD trên Hợp đồng Tương lai Hoa Kỳ


 • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa
 • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số Nhật Bản JPY225


 • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


 • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường (close only)

Vui lòng lưu ý những thay đổi về Lịch giao dịch nêu trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex