RoboForex: những thay đổi sắp tới trong điều kiện giao dịch

25.09.2023 / 16:50

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo, bắt đầu từ ngày 9 tháng 10 năm 2023, các điều kiện giao dịch sẽ có sự thay đổi, áp dụng cho một số loại tài khoản cụ thể.

Điều kiện giao dịch mới từ ngày 9 tháng 10 năm 2023

Tài khoản ProCent


  • Giá trị dừng giao dịch: được đặt ở mức ký quỹ 30%
  • Khối lượng đặt lệnh tối đa: 1.000 lot cent*

* - Các vị thế lớn hơn được mở trước khi những thay đổi này có hiệu lực sẽ vẫn mở cho đến khi được khách hàng đóng lệnh hoặc Ngưng giao dịch tự động. Đồng thời, các lệnh mở vị thế mới với khối lượng vượt quá 1.000 cent sẽ bị từ chối.

Công ty sẽ hủy tất cả các lệnh đang chờ xử lý có khối lượng vượt quá 1.000 lot cent tồn tại trước khi phiên giao dịch bắt đầu vào ngày 9 tháng 10 năm 2023.

Các lệnh CopyFX trên tài khoản của nhà đầu tư vẫn có thể mở với khối lượng lên đến 10,000 lot cent cho đến ngày 1 tháng 12 năm 2023.

Tài khoản Pro


  • Giá trị dừng giao dịch: được đặt ở mức ký quỹ 40%

Tài khoản ECN


  • Giá trị dừng giao dịch: được đặt ở mức ký quỹ 50%

Vui lòng lưu ý thông tin trên khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình và sử dụng thông tin đó để điều chỉnh kịp thời các chiến lược, thuật toán và cố vấn chuyên môn của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex