RoboForex: những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch do quay trở lại múi Giờ tiêu chuẩn

25.10.2023 / 16:32

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo các quốc gia Châu Âu sẽ chuyển từ múi Giờ mùa hè sang múi Giờ tiêu chuẩn vào ngày 29 tháng 10 năm 2023. Mỹ sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi múi giờ này vào ngày 5 tháng 11 năm 2023. Do đó, sẽ có một số điều chỉnh trong lịch giao dịch.

Lịch trình này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên Kim loại sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên Kim loại sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên các chỉ số của Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên Dầu (Brent, WTI)


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên dầu sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên dầu sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:00 AM - 10:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

Nền tảng giao dịch R StocksTrader

Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, các công cụ trên sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật.

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ và ETF


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, các công cụ trên sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật.

Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên Kim loại sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên Kim loại sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên dầu sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên dầu sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
  Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:00 AM - 10:59 PM.
 • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

Đồng thời, xin lưu ýtừ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, thời gian rollover của ngân hàng sẽ tính từ 10:45 PM đến 11:15 PM theo giờ máy chủ. Điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn ngắn hạn trong báo giá và spread bị giãn đáng kể.

Vui lòng lưu ý những thay đổi trên trong lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex