RoboForex: những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch nhân dịp nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới

19.12.2023 / 09:04

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo về những điều chỉnh sắp tới đối với lịch giao dịch trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

Lịch này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên DE40Cash


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Hoa Kỳ


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

Lịch giao dịch CFD trên Dầu và CFD trên chỉ số Hoa Kỳ


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại


 • Ngày 28 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 29 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 3 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 4 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 5 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 8 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 9 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 10 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 11 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 12 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM

Lịch giao dịch trên các công cụ khác


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

Nền tảng giao dịch R Stocks

Lịch giao dịch trên GER40


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Hoa Kỳ, CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ, ETF và CFD trên ETF


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

Lịch giao dịch CFD trên Dầu và CFD trên chỉ số Hoa Kỳ


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại


 • Ngày 28 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 29 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 3 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 4 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 5 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 8 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 9 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 10 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 11 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
 • Ngày 12 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM

Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Hoa Kỳ


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu và chỉ số của EU và Vương quốc Anh


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 29 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch CFD trên cổ phiếu DE và Vương quốc Anh
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

Lịch giao dịch trên các công cụ khác


 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
 • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
 • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

Vui lòng lưu ý những sửa đổi trên đối với lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex