RoboForex ngừng cung cấp một số loại tiền tệ của tài khoản cơ sở vào tháng 3 năm 2024

27.12.2023 / 11:56

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Vui lòng lưu ý RoboForex đã quyết định ngừng cung cấp một số loại tiền tệ cơ bản của tài khoản giao dịch vào tháng 3 năm 2024. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 12 năm 2023, chỉ các tài khoản USD, EUR, VÀ VÀNG sẽ khả dụng.

Các tài khoản bằng các loại tiền tệ cơ bản khác sẽ bị ngừng hoạt động theo kế hoạch sau:

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2024:


  • Khi thực hiện chuyển khoản nội bộ hoặc rút tiền sang tài khoản bên ngoài, bạn sẽ có thể chuyển đổi tiền từ các tài khoản này bằng USD, EUR hoặc VÀNG với tỷ giá thuận lợi hơn 1% so với tỷ giá thị trường áp dụng tại thời điểm chuyển khoản
  • Nạp tiền và chuyển khoản nội bộ vào các tài khoản này sẽ bị vô hiệu hóa
  • Giao dịch trên các tài khoản này sẽ được chuyển sang chế độ "Chỉ đóng"

Ngày 1 tháng 3 năm 2024:


  • Tất cả các vị thế mở trên các tài khoản này sẽ được đóng ở mức giá hiện tại trong phiên giao dịch
  • Số tiền còn lại sẽ được chuyển vào tài khoản của khách hàng bằng USD hoặc EUR

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex