RoboForex: thay đổi trong lịch giao dịch do ngày lễ Martin Luther King Jr. Ngày lễ của Mỹ

11.01.2024 / 11:03

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Chúng tôi xin thông báo về những điều chỉnh sắp tới đối với lịch giao dịch do ngày nghỉ lễ Martin Luther King Jr. Ngày lễ của Mỹ.

Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu (Brent, WTI)


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – giao dịch dừng lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số của Mỹ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash) và CFD trên chỉ số của Nhật Bản JP225Cash


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – giao dịch dừng lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Nền tảng giao dịch R Stocks

Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Lịch trình giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Lịch trình giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ và ETF


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100), CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • Ngày 15 tháng 1 năm 2024 – giao dịch dừng lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 16 tháng 1 năm 2024 – giao dịch như bình thường

Vui lòng lưu ý những thay đổi trên của lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex