RoboForex: những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch (Ngày lễ Phục sinh)

27.03.2024 / 08:21

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Vui lòng lưu ý những điều chỉnh sắp tới về lịch giao dịch.

Ngày lễ: Ngày lễ Phục sinh
Ngày: 28/03/2024 - 02/04/2024

Lịch này nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho Chỉ số Đức (DE40Cash)


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – không giao dịch
 • Ngày 02/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và CFD trên chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Ngày 28/03/2024 – giao dịch dừng lúc 10:00 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Mỹ, ETF, CFD trên Cổ phiếu Mỹ và ETF


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên các Chỉ số EU (GER40, UK100, FRA40, SPA35), chỉ số AUS200 của Australia và chỉ số J225 của Nhật Bản.


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – không giao dịch
 • Ngày 02/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên Cổ phiếu EU


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – không giao dịch
 • Ngày 02/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Ngày 28/03/2024 – giao dịch dừng lúc 10:00 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Lịch giao dịch cho CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)  và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • Ngày 29/03/2024 – không giao dịch
 • Ngày 01/04/2024 – giao dịch như thường lệ

Vui lòng lưu ý những sửa đổi ở trên đối với lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex