Thay đổi về lịch giao dịch 2023

 • Ngày 25 tháng 12 năm 2023

  Vào ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo về những điều chỉnh sắp tới đối với lịch giao dịch trong kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới.

  Lịch này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên DE40Cash


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Hoa Kỳ


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

  Lịch giao dịch CFD trên Dầu và CFD trên chỉ số Hoa Kỳ


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
  • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch CFD trên Kim loại


  • Ngày 28 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 29 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 3 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 4 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 5 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 8 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 9 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 10 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 11 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 12 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM

  Lịch giao dịch trên các công cụ khác


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
  • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

  Nền tảng giao dịch R Stocks

  Lịch giao dịch trên GER40


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

  Lịch giao dịch trên cổ phiếu Hoa Kỳ, CFD trên cổ phiếu Hoa Kỳ, ETF và CFD trên ETF


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

  Lịch giao dịch CFD trên Dầu và CFD trên chỉ số Hoa Kỳ


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
  • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch CFD trên Kim loại


  • Ngày 28 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 29 tháng 12 năm 2023 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 3 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 4 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 5 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 8 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 9 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 10 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 11 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM
  • Ngày 12 tháng 1 năm 2024 – Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 01:05 AM - 11:55 PM

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Hoa Kỳ


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu và chỉ số của EU và Vương quốc Anh


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 29 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch CFD trên cổ phiếu DE và Vương quốc Anh
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch

  Lịch giao dịch trên các công cụ khác


  • Ngày 25 tháng 12 năm 2023 – không giao dịch
  • Ngày 26 tháng 12 năm 2023 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ
  • Ngày 1 tháng 1 năm 2024 – không giao dịch
  • Ngày 2 tháng 1 năm 2024 – giao dịch bắt đầu lúc 10:00 sáng theo giờ máy chủ

  Vui lòng lưu ý những sửa đổi trên đối với lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình.

 • Ngày 23/11/2023 

  Ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn về những điều chỉnh sắp tới đối với lịch giao dịch nhân dịp ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ.

  Lịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


  • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) và CFD trên Dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch cho CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


  • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:15 giờ tối theo giờ máy chủ

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch cho cổ phiếu và quỹ ETF Mỹ


  • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu và quỹ ETF Mỹ


  • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số của Mỹ


  • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) và CFD trên dầu (dầu WTI, dầu BRENT)


  • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

  Lịch giao dịch cho CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


  • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
  • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:15 giờ tối theo giờ máy chủ

  Vui lòng lưu ý những sửa đổi ở trên đối với lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình.

 • Ngày 30 tháng 10 năm 2023

  Trở về Giờ Tiêu chuẩn

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo các quốc gia Châu Âu sẽ chuyển từ múi Giờ mùa hè sang múi Giờ tiêu chuẩn vào ngày 29 tháng 10 năm 2023. Mỹ sẽ thực hiện quá trình chuyển đổi múi giờ này vào ngày 5 tháng 11 năm 2023. Do đó, sẽ có một số điều chỉnh trong lịch giao dịch.

  Lịch trình này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên Kim loại sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên Kim loại sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên các chỉ số của Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên Dầu (Brent, WTI)


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên dầu sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên dầu sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên cổ phiếu Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:00 AM - 10:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

  Nền tảng giao dịch R StocksTrader

  Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, các công cụ trên sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật.

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ và ETF


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 PM - 09:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, các công cụ trên sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật.

  Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên chỉ số Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên Kim loại sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 AM - 10:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên Kim loại sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên dầu sẽ được mở và đóng sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 AM - 10:15 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên dầu sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của thông số kỹ thuật hợp đồng.

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


  • Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai sẽ được mở và đóng sớm hơn một tiếng so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:00 AM - 10:59 PM.
  • Bắt đầu từ ngày 6 tháng 11 năm 2023, CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ sẽ khả dụng để giao dịch trong phạm vi hoạt động của các thông số kỹ thuật của hợp đồng.

  Đồng thời, xin lưu ýtừ ngày 30 tháng 10 đến ngày 3 tháng 11 năm 2023, thời gian rollover của ngân hàng sẽ tính từ 10:45 PM đến 11:15 PM theo giờ máy chủ. Điều này có thể dẫn đến sự gián đoạn ngắn hạn trong báo giá và spread bị giãn đáng kể.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi trên trong lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

 • 04/09/ 2023

  Lễ Lao động ở Mỹ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader

  Chúng tôi xin thông báo về những điều chỉnh sắp tới trong lịch giao dịch do ngày lễ Lao động ở Mỹ.

  Lịch trình này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số của Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số của Nhật Bản JP225Cash


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – thị trường đóng cửa
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai của Mỹ


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – thị trường đóng cửa
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ và ETF


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – thị trường đóng cửa
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số của Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số Nhật Bản 225 JPY


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai của Mỹ


  • Ngày 4 tháng 9 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 8:00 tối giờ máy chủ
  • Ngày 5 tháng 9 năm 2023 – giao dịch như bình thường

  Vui lòng lưu ý những thay đổi trong lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình.

 • 03/07/ 2023

  Ngày quốc khánh Mỹ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  Chúng tôi xin thông báo, lịch giao dịch sẽ có một số thay đổi do Ngày Quốc Khánh ở Mỹ.

  Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD), CFD trên Chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash), chỉ số Nhật Bản J225Cash và CFD trên dầu (Brent và WTI)


  • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 05/07/ 2023 – thị trường mở cửa như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ, CFD trên Hợp đồng Tương lai Hoa Kỳ


  • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
  • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa
  • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và ETFs


  • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
  • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa
  • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu Mỹ và ETFs, CFD trên Hợp đồng Tương lai Hoa Kỳ


  • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
  • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa
  • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số Nhật Bản JPY225


  • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


  • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường

  Nền tảng cTrader

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


  • 03/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 04/07/ 2023 – thị trường đóng cửa lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 05/07/ 2023 - thị trường mở cửa như bình thường (close only)

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về Lịch giao dịch nêu trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

 • 20/06/2022

  Ngày lễ Juneteenth tại Mỹ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  Chúng tôi xin được thông báo về những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch theo kỳ nghỉ lễ Juneteenth ở Mỹ.

  Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • 19/06/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu (Brent, WTI)


  • 19/06/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


  • 19/06/2023 – không giao dịch
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch Chứng khoán Mỹ và ETF


  • 19/06/2023 – không giao dịch
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên Cổ phiếu Mỹ và ETF


  • 19/06/2023 – không giao dịch
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Mỹ (US30, US500, NAS100) và chỉ số Nhật Bản JPY225


  • 19/06/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 19/06/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  nền tảng cTrader

  Lịch giao dịch của kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • 19/06/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
  • 20/06/2023 – giao dịch như bình thường

  Vui lòng lưu ý đến các thay đổi về lịch giao dịch ở trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

  * Lịch trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

 • 29/05/2023

  Ngày Tưởng niệm ở Mỹ và Kỳ nghỉ lễ của Ngân hàng vào cuối tháng 5 ở Anh.

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  Chúng tôi xin thông báo về các thay đổi với lịch giao dịch do Ngày Tưởng niệm của Mỹ và Kì nghỉ lễ của Ngân hàng vào cuối tháng 5 ở Anh.

  Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • 29/05/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối giờ máy chủ
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu (Brent, WTI)


  • 29/05/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối giờ máy chủ
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


  • 29/05/2023 - không giao dịch
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch Chứng khoán Mỹ và ETF


  • 29/05/2023 - không giao dịch
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên Cổ phiếu Mỹ và ETF


  • 29/05/2023 - không giao dịch
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số Mỹ (US30, US500, NAS100) và chỉ số Nhật Bản JPY225


  • 29/05/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối giờ máy chủ
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên chỉ số UK100


  • 29/05/2023 - không giao dịch
  • 30/05/2023 - không giao dịch
  • 31/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên Cổ phiếu Anh


  • 29/05/2023 - không giao dịch
  • 30/05/2023 - không giao dịch
  • 31/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 29/05/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối giờ máy chủ
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  nền tảng cTrader

  Lịch giao dịch của kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • 29/05/2023 – ngừng giao dịch lúc 7:40 tối giờ máy chủ
  • 30/05/2023 - giao dịch như bình thường

  Vui lòng lưu ý đến các thay đổi về lịch giao dịch ở trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

  * Lịch trình này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

 • 07/04/2023

  Phục sinh

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader
  Phục sinh giáo ở Châu Âu và Mỹ, sẽ có một số thay đổi đối với lịch giao dịch vào Thứ Sáu Tốt Lành và Lễ Phục Sinh ngày thứ Hai.

  Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Đức DE40Cash


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – không giao dịch
  • 11/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số của Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số Nhật Bản JP225Cash


  • 07/04/2023 – ngừng giao dịch vào 4:00 tối theo giờ máy chủ
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai của Mỹ


  • 07/04/2023 – ngừng giao dịch vào 4:15 tối theo giờ máy chủ
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch cổ phiếu Mỹ, ETF Mỹ, CFD trên Cổ phiếu Mỹ và ETF


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số của Mỹ (US30, US500, NAS100)


  • 07/04/2023 – ngừng giao dịch vào 4:00 tối theo giờ máy chủ
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số EU (GER40, UK100, FRA40, SPA35), chỉ số Úc AUS200 và chỉ số Nhật Bản J225


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – không giao dịch
  • 11/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu EU


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – không giao dịch
  • 11/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu UK


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – không giao dịch
  • 11/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai của Mỹ


  • 07/04/2023 – ngừng giao dịch vào 4:15 tối theo giờ máy chủ
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • 07/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Nền tảng cTrader

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • 08/04/2023 – không giao dịch
  • 10/04/2023 – giao dịch như bình thường

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch ở trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

 • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023

  Chuyển sang Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  Chúng tôi xin thông báo với bạn rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch giao dịch do chuyển từ Giờ Tiêu chuẩn sang Giờ Tiết kiệm Ánh sáng ban ngày ở Mỹ và các nước Châu Âu.

  Lịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và dầu (Brent, WTI)


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên chỉ số JP225Cash


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:55 giờ đêm.

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:31 giờ chiều - 10:00 giờ đêm.

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:00 giờ sáng - 11:00 giờ đêm.

  Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 17 và 24/03/2023, giao dịch trên tất cả công cụ trên mọi nền tảng sẽ đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ. Ngoài ra, từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, thời gian giữ/chuyển trạng thái qua đêm của ngân hàng sẽ diễn ra từ 10:00 giờ đêm đến 12:30 giờ sáng theo giờ máy chủ. Do đó, điều này có thể dẫn đến gián đoạn ngắn hạn trong việc báo giá và mở rộng đáng kể chênh lệch.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch Cổ phiếu Mỹ, ETF Mỹ, CFD trên Cổ phiếu Mỹ và ETF


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 03:30 giờ chiều - 10:00 giờ đêm.

  Lịch giao dịch CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 02:00 giờ sáng - 10:15 giờ đêm.

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:55 giờ đêm.

  Lịch giao dịch tất cả cặp tỷ giá


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch tất cả cặp tỷ giá sẽ bị dừng trong khoảng thời gian từ 11:00 giờ đêm - 11:15 giờ đêm (giờ máy chủ).

  Lịch giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:00 giờ sáng - 11:00 giờ đêm.

  Vui lòng lưu ý rằng, vào ngày 17 và ngày 24/03/2023, giao dịch tất cả công cụ trên mọi nền tảng sẽ được đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ. 

  Nền tảng cTrader

  Lịch giao dịch tất cả cặp tỷ giá


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch tất cả cặp tỷ giá sẽ bị dừng trong khoảng thời gian từ 10:55 giờ đêm - 11:05 giờ đêm (giờ máy chủ).

  Lịch giao dịch Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • Từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, giao dịch sẽ được mở cửa và đóng cửa sớm hơn 1 giờ so với thường lệ (giờ máy chủ).
   Phiên giao dịch (giờ máy chủ): 12:05 giờ sáng - 10:55 giờ đêm.

  Vui lòng lưu ý rằng vào ngày 17 và 24/03/2023, giao dịch trên tất cả công cụ trên mọi nền tảng sẽ đóng cửa lúc 11:00 giờ đêm theo giờ máy chủ. Ngoài ra, từ ngày 13 đến ngày 24/03/2023, thời gian giữ/chuyển trạng thái qua đêm của ngân hàng sẽ diễn ra từ 10:00 giờ đêm đến 12:30 giờ sáng theo giờ máy chủ. Do đó, điều này có thể dẫn đến gián đoạn ngắn hạn trong việc báo giá và mở rộng đáng kể chênh lệch.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch kể trên khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

 • Ngày 20/02/2023

  Ngày Tổng thống tại Mỹ

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng sẽ có một số thay đổi đối với lịch giao dịch trong Ngày Tổng thống tại Mỹ.

  Lịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


  • Ngày 20/02/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 21/02/2023 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent, WTI)


  • Ngày 20/02/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối, theo giờ máy chủ.
  • Ngày 21/02/2023 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


  • Ngày 20/02/2023 – không giao dịch.
  • Ngày 21/02/2023 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch trên Cổ phiếu Mỹ, ETF Mỹ, CFD trên Cổ phiếu Mỹ và ETF


  • Ngày 20/02/2023 – không giao dịch.
  • Ngày 21/02/2023 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Lịch giao dịch trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD), CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil) và Chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


  • Ngày 20/02/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối, theo giờ máy chủ.
  • Ngày 21/02/2023 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Nền tảng cTrader

  Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


  • Ngày 20/02/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 21/02/2023 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch kể trên khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

  * – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể tiếp tục được thay đổi.

 • Ngày 16/01/2023

  Ngày sinh của Martin Luther King Jr.

  Các nền tảngMetaTrader 4, MetaTrader 5, R StocksTrader, cTrader

  Chúng tôi xin thông báo, sẽ có thay đổi trong lịch giao dịch do ngày nghỉ lễ Martin Luther King Jr. Ngày lễ của Mỹ.

  Lịch giao dịch này chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin và có thể thay đổi thêm.

  Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  Lịch giao dịch trên CFD trên các chỉ số của Hoa Kỳ (US30Cash, US500Cash và USTECHCash) và CFD trên chỉ số của Nhật Bản JP225Cash


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (Brent và WTI)


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Nền tảng R StocksTrader

  Lịch giao dịch chứng khoán Mỹ và quỹ ETF


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên cổ phiếu Mỹ và ETF


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên các chỉ số của Hoa Kỳ (US500, US30 và NAS100)


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – không giao dịch.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Nền tảng cTrader

  Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


  • Ngày 16 tháng 1 năm 2023 – ngừng giao dịch lúc 7:45 tối theo giờ máy chủ.
  • Ngày 17 tháng 1 năm 2023 – giao dịch như bình thường.

  Vui lòng lưu ý những thay đổi về lịch giao dịch trên khi lập kế hoạch giao dịch của bạn.