Khu vực Thành viên

Cách đăng ký Khu vực thành viên (bật phụ đề Tiếng Việt trực tiếp trên video)

Tính năng trong Khu vực Thành viên của RoboForex:

Hoạt động số dư

RoboForex bồi thường hoàn toàn hoa hồng cho khách hàng của mình đối với việc nạp tiền. Ngoài ra, bạn có thể thực hiện chuyển tiền nội bộ giữa các các tài khoản giao dịch của mình thuộc bất kỳ loại nào mà không có hoa hồng.

ĐỌC THÊM

Thông tin cá nhân

Trong phần "Thông tin cá nhân", bạn có thể xem và chỉnh sửa một số thông tin đã cung cấp trong quá trình đăng ký. Để bảo mật thông tin và tiền của bạn, chúng tôi cung cấp cho bạn SMS và mã dự phòng nhằm giúp Khu vực Thành viên của bạn an toàn hơn.

ĐỌC THÊM

Quản lý tài khoản

Kiểm soát hoàn toàn tài khoản giao dịch trong Khu vực Thành viên: xem lịch sử giao dịch và vị thế mở, mở tài khoản mới, thay đổi mật khẩu và đòn bẩy của bạn.

ĐỌC THÊM

Khuyến mãi

Tất cả thông tin về tiền thưởng, Chiết khấu, và % trên số dư tài khoản nhận được trong khuôn khổ "Khuyến mãi của RoboForex" có thể được tìm thấy tương ứng trong phần "Thưởng", "Chiết khấu của bạn", và "Lên tới 10% trên số dư tài khoản".

ĐỌC THÊM

Tài liệu marketing cho đối tác

Nếu bạn đã là đối tác của RoboForex hoặc đang suy nghĩ đến việc trở thành đối tác, bạn có thể tin tưởng rằng RoboForex sẽ cung cấp cho bạn đa dạng loại công cụ và sự hỗ trợ tốt nhất cho mọi hoạt động của bạn.

ĐỌC THÊM

Tài liệu đào tạo

Trong Khu vực Thành viên của mình, bạn có thể xem nhiều video giới thiệu khác nhau về các khái niệm cơ bản và nâng cao hơn về giao dịch trên thị trường tài chính.

ĐỌC THÊM

Mọi thứ để giao dịch

Trong phần "Trung tâm tải về", bạn có thể chọn lựa và tải về tất cả phần mềm đầu cuối giao dịch (phiên bản PC và di động) cần thiết để thực hiện các hoạt động giao dịch.

Để được tiếp cận phần mềm đầu cuối giao dịch từ xa của mình 24/7, bạn có thể sử dụng dịch vụ "máy chủ VPS" được cung cấp bởi RoboForex. Để làm việc này, hãy gửi yêu cầu trong phần "Máy chủ VPS 2.0 của bạn" trong Khu vực Thành viên của bạn.

Tài nguyên phân tích miễn phí

Tất cả dịch vụ phân tích hữu ích sẵn có cho khách hàng RoboForex trực tiếp trong Khu vực Thành viên của họ.

Tin tức tài chính Dow Jones

Dịch vụ độc đáo "Trung tâm phân tích của RoboForex".

9 câu hỏi thường gặp hàng đầu:

01

Tôi có thể thay đổi mật khẩu Khu vực Thành viên của mình bằng cách nào?

Bạn có thể thay đổi mật khẩu Khu vực Thành viên của mình trong phần "Thay đổi mật khẩu" hoặc "Khôi phục mật khẩu".

02

Tôi có thể thay đổi thông tin cá nhân của tôi ở đâu?

Bạn có thể thay đổi email của mình trong phần "Thông tin cá nhân". Để thay đổi thông tin cá nhân khác, bạn cần liên hệ với "Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến" của chúng tôi.

03

Tôi có thể viết phiếu yêu cầu bằng cách nào?

Để viết phiếu yêu cầu tới Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến, bạn phải điền vào mẫu đặc biệt trong phần "Hỗ trợ Trực tuyến" trong Khu vực Thành viên của mình.

04

Tôi có thể xác minh thẻ của mình bằng cách nào?

Để xác minh thẻ, bạn vào phần "Thẻ Ngân hàng" trong Khu vực Thành viên và tải lên hình ảnh được quét mỗi mặt thẻ của bạn.

05

Tôi có thể xem hoa hồng đối tác ở đâu?

Tỷ lệ hoa hồng đối tác có thể được xem trong phần "Tỷ lệ hoa hồng đối tác". Bạn có thể tìm thấy thông tin về hoa hồng bạn nhận được trong phần "Chi tiết hoa hồng".

06

Tôi có thể thay đổi đòn bẩy không?

Có, bạn có thể. Bạn có thể thay đổi đòn bẩy trong phần "Thay đổi đòn bẩy". Nhưng bạn phải cân nhắc rằng đòn bẩy có thể được thay đổi chỉ khi không có vị thế mở trên tài khoản.

07

Tôi có thể khôi phục mật khẩu Khu vực Thành viên của mình bằng cách nào?

Nếu bạn quên mật khẩu Khu vực Thành viên của mình, hãy sử dụng dịch vụ "Khôi phục mật khẩu" (truy cập vào email được yêu cầu của bạn). Nếu email của bạn không sẵn có, liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.

08

Tôi có thể thay đổi mật khẩu tài khoản của tôi bằng cách nào?

Nếu bạn quên mật khẩu tài khoản của mình, vào phần "Thay đổi mật khẩu" (truy cập email được yêu cầu của bạn). Nếu email của bạn không sẵn có, liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.

09

Tôi có thể thay đổi số điện thoại của mình bằng cách nào?

Nếu số điện thoại của bạn vẫn chưa được xác minh, hãy vượt qua quy trình xác minh trong phần "Xác minh bằng SMS". Nếu số điện thoại đã được xác minh và khả dụng lúc này, bạn có thể thay đổi nó trong cùng phần. Nếu cần, hãy liên hệ với Nhóm Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.