Video Đào tạo

Về nguyên tắc, thông tin dưới dạng video được thu nhận và ghi nhớ tốt hơn nhiều. RoboForex cung cấp cho khách hàng của mình cơ hội xem một số video bài học tại Trung tâm phân tích.

Video hướng dẫn này sẽ đặc biệt hữu ích cho những người mới bắt đầu, vì nó đặc biệt đề cập đến các vấn đề cơ bản về giao dịch trên thị trường tài chính, các khía cạnh khác nhau của phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản, tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro.

Video hướng dẫn hoàn toàn miễn phí: chỉ cần đăng nhập Khu vực Thành viên của bạn và truy cập phần "Đào tạo" trong trung tâm phân tích của RoboForex.