AstroPay

AstroPay là hệ thống thẻ trả trước quốc tế, cho phép mua trực tuyến. Bạn có thể thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên website của đối tác AstroPay sử dụng hàng loạt đồng tiền mà không tiết lộ dữ liệu ngân hàng.

Vui lòng lưu ý rằng RoboForex Ltd nhận trách nhiệm xử lý yêu cầu rút tiền trong vòng hai (2) ngày làm việc.

Nạp tiền

  • Đồng tiền: AED, AUD, BRL, CLP, CNY, EUR, GBP, IDR, INR, JPY, MXN, MYR, NGN, THB, USD, VND
  • Phí nạp tiền: 0%
  • Thời gian xử: lên đến 1 ngày
  • Số tiền nạp: 10 - 10.000 USD  

Rút tiền

  • Đồng tiền: AED, AUD, BRL, CLP, CNY, EUR, GBP, IDR, INR, JPY, MXN, MYR, NGN, THB, USD, VND
  • Phí rút tiền: 0,5%
  • Thời gian xử lý: lên đến 1 ngày
  • Rút tiền: 10 - 10.000 USD