Bank Transfer

 

Thông tin về các hệ thống thanh toán trên trang này có thể không được cập nhật. Ấn vào đây để xem danh sách cập nhật các phương thức nạp và rút tiền.

Chuyển khoản ngân hàng là loại giao dịch thanh toán qua ngân hàng, khi một ngân hàng gửi lệnh chuyển tiền tới một ngân hàng khác để chuyển một số tiền cụ thể giữa hai ngân hàng được chỉ rõ trong lệnh này. Thời gian xử lý của chuyển khoản ngân hàng lên tới 5 ngày làm việc. Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch qua Chuyển khoản Ngân hàng bằng cách sử dụng một biểu mẫu đặc biệt trong Tài khoản Live.

Vui lòng lưu ý rằng về phía Công ty RoboForex Ltd, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Nạp tiền

  • Currency: CNY
  • Phí nạp tiền: 0%  
  • Thời gian xử lý: lên tới 5 làm việc của ngân hàng
  • Số tiền nạp: từ 3.500 CNY
Nạp tiền

Rút tiền

  • Đồng tiền: EUR / CNY
  • Phí rút tiền: 0,15%  
  • Thời gian xử lý: lên tới 5 ngày làm việc của ngân hàng  
  • Số tiền rút: từ 300 EUR
Rút tiền