Skrill

Nạp tiền cho tài khoản nhanh chóng qua Skrill

Tìm hiểu thêm về ưu đãi đặc biệt của chúng tôi!

Đọc thêm

Skrill là một trong những hệ thống thanh toán điện tử phổ biến nhất trên thế giới. Ngoài việc xử lý thanh toán nhanh chóng và hoa hồng thấp, các lợi ích của hệ thống bao gồm khả năng sử dụng thẻ tín dụng. Việc nạp tiền sử dụng Skrill có thể được thực hiện thông qua một biểu mẫu trong Tài khoản Cá nhân.

Khi chuyển tiền, Skrill bổ sung 1,99% vào tỷ giá hối đoái bán buôn (chuyển euro sang các đồng tiền khác). Số tiền này là sự bảo vệ khỏi biến động trong tỷ giá ngoại tệ và các rủi ro có liên quan khác. Tỷ giá hối đoái của Skrill được cập nhật suốt cả ngày. Nếu bạn vẫn chưa có tài khoản trong hệ thống Skrill, bạn có thể đăng ký trên website của Skrill.

Vui lòng lưu ý rằng về phía Công ty RoboForex Ltd, yêu cầu rút tiền sẽ được thực hiện trong vòng 2 ngày làm việc.

Nạp tiền

  • Đồng tiền:USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN
  • Phí nạp tiền: 0%
  • Thời gian xử: lên đến 1 ngày  
  • Số tiền nạp: 10 - 25.000 USD

Rút tiền

  • Đồng tiền:USD / EUR / MYR / INR / AED / PLN
  • Phí rút tiền:1,0% (2,0% đối với Đài Loan)
  • Thời gian xử lý: lên đến 1 ngày  
  • Số tiền rút:10 - 50.000 USD