Ví RoboForex

Nơi lưu trữ đáng tin cậy cho tiền của bạn bên trong Khu vực Thành viên

 • Quản lý rủi ro
  Bảo vệ tiền của bạn, không liên quan đến giao dịch, khỏi các rủi ro có liên quan đến các vị thế mở trên tài khoản giao dịch.

 • Tích lũy lợi nhuận
  Chuyển lợi nhuận từ tất cả các tài khoản giao dịch của bạn tới Ví.

 • Chuyển tiền nhanh
  Giữ Số dư tức thời trên tài khoản giao dịch của bạn ở mức cần thiết trong bất kỳ hoàn cảnh giao dịch nào.

Ví RoboForex là gì?

Ví RoboForex là một dịch vụ thanh toán nội bộ được tìm thấy trong Khu vực Thành viên của khách hàng. Ví có thể được tạo bằng bất kỳ đồng tiền nào khả dụng trong Khu vực Thành viên và là cách nhanh chóng và đáng tin cậy để quản lý tiền của bạn.

Sử dụng Ví, bạn có thể tích lũy lợi nhuận từ tất cả tài khoản giao dịch của mình và sau đó rút về theo chi tiết thanh toán của mình, bảo quản tiền không liên quan đến các vị thế mở, và giữ Số dư tức thời trên tài khoản giao dịch ở mức cần thiết.

Tôi kích hoạt Ví RoboForex của mình bằng cách nào?

 • Nạp tiền vào Ví của bạn bằng đồng tiền cụ thể, sử dụng biểu mẫu nạp tiền
 • Sử dụng dịch vụ chuyển tiền nội bộ để nạp tiền vào số dư Ví.