Thưởng chào Mừng 30 USD - Thể lệ của chương trình

 1. Các quy định chung
  1. Thưởng Chào mừng 30 USD (sau đây gọi là Thưởng Chào mừng) là vốn ban đầu đặc biệt, được cấp cho khách hàng của RoboForex, những người đã đáp ứng điều kiện của chương trình.
  2. Số tiền của Thưởng Chào mừng là 30 USD hoặc 3.000 cent (tùy thuộc vào loại tài khoản). Thưởng Chào mừng có thể được cấp vào tài khoản với EUR là đồng tiền yết giá. Trong trường hợp này, số tiền Thưởng Chào mừng sẽ được chuyển thành EUR theo tỷ giá hối đoái nội bộ của Công ty.
  3. Thưởng Chào mừng chỉ sẵn có trên các loại tài khoản sau với USD hoặc EUR làm đồng tiền cơ sở được mở trong nền tảng MetaTrader 4 và MetaTrader 5: ProCent, Pro.
  4. Thưởng Chào mừng không khả dụng cho khách hàng, người đã tham gia khuyến mãi Thưởng Chào mừng trước đó.
  5. Để nhận Thưởng Chào mừng, bạn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
   1. Vượt qua quy trình xác minh thông tin cá nhân, bao gồm hai bước bắt buộc – xác minh hộ chiếu và xác minh địa chỉ.
   2. Xác minh số điện thoại di động của bạn.
   3. Nạp ít nhất 10 USD / 10 EUR vào tài khoản giao dịch sử dụng thẻ ngân hàng. Chỉ những khoản nạp được thực hiện thông qua China UnionPay, Maestro, MasterCard, và thẻ VISA mới hợp lệ. Khoản nạp được thực hiện thông qua thẻ ảo do hệ thống thanh toán phát hành, cũng như thẻ trả trước không được tính đến.
  6. Mỗi khách hàng chỉ có thể nhận Thưởng Chào mừng một lần.
  7. Chương trình không khả dụng ở các khu vực không thể nạp tiền vào tài khoản giao dịch qua thẻ ngân hàng, cũng như các quốc gia mà Công ty không cung cấp dịch vụ.
  8. Thưởng Chào mừng chỉ khả dụng cho tài khoản có đòn bẩy lên tới và bao gồm 1:1000 (người tham gia chương trình thưởng không thể gia tăng đòn bẩy tài khoản của họ).
 2. Nhận Thưởng Chào mừng
  1. Để nhận Thưởng Chào mừng, bạn phải kích hoạt mã đặc biệt trong Khu vực Thành viên của mình. Mã được gửi tới địa chỉ email mà người tham gia đã nêu trong quá trình đăng ký.
  2. Khách hàng, đáp ứng tất cả yêu cầu để nhận Thưởng Chào mừng (khoản 4 của Thể lệ), sẽ được tự động gửi thư kèm mã ưu đãi đặc biệt.
  3. Để kích hoạt mã Thưởng Chào mừng, bạn phải:
   1. Vào phần "Thưởng" trong Khu vực Thành viên của bạn.
   2. Nhập mã đã nhận vào trường được yêu cầu.
   3. Chọn tài khoản giao dịch mà tiền thưởng sẽ được chuyển tới.
   4. Đọc các điều kiện của chương trình thưởng và đánh dấu vào ô nếu bạn đồng ý.
  4. Thưởng Chào mừng được chuyển vào tài khoản của khách hàng trong vòng 5 ngày làm việc.
  5. Thời gian hiệu lực của mã đặc biệt được giới hạn trong 30 ngày. Nếu mã không được sử dụng trong khoảng thời gian này, nó sẽ tự động bị hủy bỏ và đánh dấu là "Đã hết hạn".
 3. Làm việc với Thưởng Chào mừng
  1. Cả tiền riêng và tiền thưởng của Khách hàng có thể được sử dụng trong giao dịch mà không có bất kỳ giới hạn và hạn chế nào. Trong trường hợp như vậy, tiền thưởng có thể được sử dụng trong quá trình "rút vốn" – nói cách khác, chúng sẽ không bị xóa khỏi tài khoản nếu số dư tức thời trên tài khoản thấp hơn tiền thưởng cho đến khi Ngưng giao dịch diễn ra.
  2. Khách hàng có thể rút tiền riêng và lợi nhuận của mình từ tài khoản mà không có bất kỳ giới hạn nào.

   Ví dụ

   Bạn đã nạp vào tài khoản của mình 1.000 cent và nhận 3.000 cent là Thưởng Chào mừng. Sau khi giao dịch, lợi nhuận của bạn là 1.000 cent. Theo điều kiện của chương trình, tổng số tiền khả dụng để rút sẽ bao gồm lợi nhuận của 1.000 cent và cả 1.000 cent tiền riêng của bạn.

  3. Trong quá trình "rút vốn", tiền riêng của khách hàng sẽ bị xóa trước tiên, bao gồm cả các trường hợp tiền nạp được thực hiện sau khi nhận được Thưởng Chào mừng.

   Ví dụ

   Bạn đã nạp vào tài khoản của mình 1.000 cent và nhận 3.000 cent là Thưởng Chào mừng. Sau khi giao dịch, thua lỗ của bạn là 500 cent. Thua lỗ này sẽ được chi trả bằng tiền riêng của khách hàng và tổng số tiền khả dụng để rút ra sẽ là 500 cent, đó là tiền riêng của khách hàng trừ đi thua lỗ.

 4. Hủy bỏ và xóa
  1. Sau khi Ngưng giao dịch xảy ra, tiền thưởng bị xóa khỏi tài khoản của khách hàng.
  2. Khách hàng có quyền từ chối nhận Thưởng Chào mừng bất kỳ lúc nào.
  3. Lợi nhuận nhận được từ giao dịch sử dụng Thưởng Chào mừng và tiền riêng của khách hàng sẽ không bị xóa khỏi tài khoản trong bất kỳ trường hợp nào nêu trên.
  4. Vui lòng lưu ý rằng RoboForex có quyền từ chối cấp Thưởng Chào mừng hoặc xóa Thưởng Chào mừng 30 USD được cấp trước đó khỏi tài khoản, cũng như thu hồi (hủy bỏ) tất cả giao dịch được thực hiện sử dụng tiền tiền thưởng bất cứ lúc nào và không cần đưa ra lý do gì. Điều kiện này được coi là được khách hàng chấp nhận (đồng ý và chấp nhận) kể từ thời điểm nạp "Thưởng Chào mừng 30 USD" vào tài khoản giao dịch của họ.