Ưu đãi kết thúc vào ngày 31 tháng 10 năm 2022

Bạn có thể tham gia các chương trình và sử dụng dịch vụ đặc biệt khác của RoboForex, đồng thời nhận giải thưởng và tiền thưởng.

Kiểm tra các khuyến mãi hiện tại

Giao dịch hết mình với RoboForex

  • Bạn có quyền đầu tư để giao dịch 12.000 tài sản phổ biến, bao gồm Tiền tệ, Chỉ số, Cổ phiếu và Kim loại.
  • Sử dụng đòn bẩy tăng lên đến 1: 2000 để đạt được mục tiêu giao dịch của bạn.
  • Tận dụng cơ hội giao dịch trên các điều kiện thị trường tốt nhất trên tài khoản Prime.
  • Tham gia các chương trình khuyến mãi, sử dụng các dịch vụ đặc biệt và nhận các giải thưởng độc quyền.
Bắt đầu bây giờ