Kết nối VPS dành cho MAC OS

  1. Tải về phần mềm CoRD, cài đặt, và sau đó khởi chạy ứng dụng trên PC của bạn.

  2. Chọn "Máy chủ" từ menu và tạo kết nối mới tới máy chủ. Điền các trường bắt buộc với dữ liệu được nêu rõ trên trang Máy chủ VPS 2.0 của Bạn.

  3. Sau khi bạn hoàn tất các bước trên, kết nối mới sẽ được tạo và bạn sẽ có thể sử dụng máy chủ VPS của mình.

  4. Máy chủ VPS của bạn sẽ sẵn có trong cửa sổ "Máy tính" dưới dạng ổ đĩa máy tính cục bộ (trên hình này là đĩa D) có thể được sử dụng giống như các ổ đĩa cục bộ khác trên PC của bạn.