Đặt lệnh bằng Máy chủ VPS

 1. Đăng nhập Khu vực Thành viên RoboForex của bạn. Chọn “Máy chủ VPS 2.0 của bạn” từ phần “Hồ sơ” trong menu chính.

  Order VPS Server

 2. Đọc các điều khoản của dịch vụ và xác nhận lệnh Máy chủ VPS của bạn.

  Order VPS Server

 3. Trạng thái lệnh của bạn sẽ được hiển thị là “Đang chờ xử lý”, có nghĩa là Máy chủ VPS chưa sẵn sàng để sử dụng.

  Order VPS Server

 4. Bạn sẽ nhận được email từ RoboForex với chi tiết về Máy chủ VPS của bạn.

  Order VPS Server

 5. Chi tiết về Máy chủ VPS có thể cũng được tìm thấy trong phần “Hồ sơ” trong Khu vực Thành viên của bạn. Bạn sẽ cần dữ liệu, được đánh dấu ở hình bên dưới, để kết nối với Máy chủ VPS của bạn. Để xem hướng dẫn từng bước về cách kết nối với Máy chủ VPS của bạn, vui lòng, truy cập phần "Làm việc với Máy chủ VPS" trên website của chúng tôi.

  Order VPS Server