Thể lệ của Chương trình VIP

 1. Các quy định chung
  1. Chương trình VIP cung cấp cho khách hàng, những người có khoản tiền nạp lớn trên tài khoản của họ các đặc quyền bổ sung.
  2. Chương trình được áp dụng cho tất cả khách hàng có số tiền được yêu cầu trên tài khoản của họ.
  3. Mức độ trong chương trình VIP được cấp cho khách hàng theo tổng số tiền trên tài khoản của họ. Trong trường hợp này, tổng tiền có nghĩa là tổng số tiền riêng của khách hàng trên tài khoản của họ.

   <Own_money> = <Balance> - <Extra_money>

   trong đó:

   Own_money – tiền riêng của khách hàng

   Balance – tiền trên tài khoản của khách hàng

   Extra_money – tổng số tiền thưởng nhận được trong khuôn khổ chương trình khuyến mãi

  4. RoboForex có quyền thay đổi điều kiện chương trình hoặc chấm dứt chương trình sau khi thông báo trước cho khách hàng, cũng như từ chối khách hàng đối với dịch vụ này theo quyết định của Công ty
 2. Tăng hoặc giảm mức độ trong chương trình
  1. Để thay đổi mức độ trong chương trình VIP, khách hàng phải đạt số lượng sau đây trên tài khoản giao dịch của họ:
   Mức độ trong chương trình VIPSố lượng tiền riêng của khách hàng trên tất cả tài khoản giao dịch
   Bạctừ 3.000 đến 30.000 USD
   Vàngtừ 30.000 đến 100.000 USD
   Bạch kimtrên 100.000 USD
  2. Mức độ trong chương trình VIP có thể giảm nếu tổng số tiền trên tài khoản của khách hàng bị giảm. Trong trường hợp mức độ trong chương trình VIP được thay đổi, khách hàng sẽ nhận được thông báo bằng email.
  3. Mức độ trong chương trình VIP được cấp tự động khi tổng số tiền trên tài khoản của khách hàng đạt số lượng được yêu cầu.
  4. Mức độ trong chương trình VIP được giảm tự động khi tổng số tiền trên tài khoản của khách hàng giảm xuống dưới số lượng được yêu cầu.
 3. Đặc quyền dành cho người tham gia chương trình
  1. Đối với mỗi mức độ trong chương trình VIP, khách hàng nhận được sự gia tăng tương ứng trong Tiền hoàn lại (Chiết khấu), phần trăm trên số dư tài khoản:
   Mức độ trong chương trình VIPTiền hoàn lại (Chiết khấu) Bổ sungTăng phần trăm trên số dư tài khoản
   Bạc20%20%
   Vàng30%30%
   Bạch kim40%40%
  2. Tùy chọn bổ sung, khả dụng cho mọi mức độ trong chương trình VIP:
   1. Không có hạn chế nào đối với việc sử dụng máy chủ VPS nếu có ít nhất 1 giao dịch trong tháng theo lịch trước đó. Ngoài ra, có khả năng về việc gia hạn miễn phí dịch vụ “máy chủ VPS” trong 1 tháng khi liên hệ với nhóm Hỗ trợ Trực tuyến.
   2. Nhà quản lý VIP cá nhân. Việc có người quản lý cá nhân loại VIP hay không tùy thuộc vào giới hạn khu vực.
  3. Tiền hoàn lại (Chiết khấu) bổ sung được tính hàng ngày, nhưng được chuyển vào tài khoản của khách hàng mỗi tháng một lần. Nếu mức độ trong chương trình VIP thay đổi, số trước đó sẽ không được tính toán lại.

   Ví dụ:

   Ngày một. Khối lượng giao dịch của khách hàng là từ 10 đến 1.000 lô. Khách hàng nhận được Tiền hoàn lại (Chiết khấu) là 10 USD, mức độ trong chương trình của họ lúc đó là Bạc, nghĩa là bổ sung 20%. Số tiền cuối cùng nhận được là 12 USD.

   Ngày hai. Khách hàng nhận thêm 10 USD Tiền hoàn lại (Chiết khấu), nhưng tại thời điểm đó mức độ trong chương trình là Vàng, nghĩa là bổ sung 30%. Tiền hoàn lại cho ngày hiện tại là 13 USD. Tiền hoàn lại cho ngày trước đó không được tính lại và bằng 12 USD.

   Ngày ba. Khối lượng giao dịch của khách hàng vượt quá 1.000 lô, lúc này, Tiền hoàn lại được gấp đôi (10% chênh lệch thay vì 5%), và số tiền Hoàn lại cho ngày trước đó được tính lại. Kết quả là, khách hàng nhận được 20USD+20%=24USD cho ngày thứ nhất, 20USD+30%=26USD cho ngày thứ hai.

  4. Phần trăm bổ sung trên số dư tài khoản được tính hàng ngày, tương tự như Tiền hoàn lại (Chiết khấu), và được chuyển vào tài khoản của khách hàng mỗi tháng một lần. Nếu mức độ trong chương trình VIP thay đổi, số trước đó sẽ không được tính toán lại.

   Số lượng phần trăm bổ sung chính xác trên số dư tài khoản mà khách hàng nhận được sẽ được tính theo công thức dưới đây:

   <Daily_IR> = <Client's_funds> × (<Rate_Ir> / 100 / 365) × (1 + 1 × X%)

   trong đó thông số X% chỉ phụ thuộc vào mức độ trong chương trình VIP của khách hàng trong ngày mà phần trăm được tính. Thông số này không thay đổi cho từng ngày nhất định bất kể mức độ trong chương trình VIP của khách hàng vào ngày mà số lượng phần trăm hàng tháng được tính. Nếu khối lượng giao dịch của khách hàng tăng lên mức độ tiếp theo, Rate_IR sẽ được thay đổi và ngày trước đó sẽ được tính lại theo tỷ giá mới, nhưng thông số X% cho những ngày đó sẽ vẫn giữ nguyên.

  5. Tiền hoàn lại (Chiết khấu) và phần trăm trên số dư tài khoản được chuyển vào tài khoản của khách hàng bằng hai hoạt động: hoạt động Chiết khấu/IR tiêu chuẩn và hoạt động có bình luận tương ứng.

   Ví dụ về Tiền hoàn lại (Chiết khấu)

   1. Hoạt động tiêu chuẩn với bình luận "Chiết khấu"
   2. Hoạt động bổ sung với bình luận "Thưởng Chiết khấu VIP"

   Ví dụ đối với % trên số dư tài khoản

   1. Hoạt động tiêu chuẩn với bình luận "IR #13"
   2. Hoạt động bổ sung với bình luận "IR #13 VIP"