Giao dịch trên TK Prime với những điều kiện đặc biệt: spread thấp, tăng đòn bẩy, không có mức nạp tối thiểu!

Thông số Hợp đồng

Thông tin trong bảng "Thông số kỹ thuật hợp đồng" được tổ chức theo các loại tài khoản giao dịch. Sử dụng bảng "Thông số hợp đồng" với tên tài sản có sẵn ứng với từng loại tài khoản, bạn có thể dễ dàng tìm thấy công cụ mà bạn đang quan tâm và xem tất cả dữ liệu cần thiết liên quan đến công cụ đó, từ chênh lệch và hoa hồng cho đến kích thước 1 pip. Mọi thông tin chi tiết về công cụ sẽ xuất hiện sau khi bạn nhấp vào tên của nó.

ProCent
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00013.114.64-0.2-0.4
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.00013.018.50-0.80
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.19.21-1.2980.202
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00013.412.41-0.3-0.6
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.116.00-0.2-0.4
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00012.918.50-1.60.3
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.410.74-2.0480.387
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.013.415.35-0.418-0.432
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00015.314.34-0.663-0.61071
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.00014.316.27-0.1-0.9
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00014.220.56-1.50.1
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.315.35-2.0480.318
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00015.013.79-0.4-0.9
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.013.00-0.2-0.6
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00013.314.340.1-1.4
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00013.216.270-1.7
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00012.820.56-0.5-0.2
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.00011.613.920.1-0.9
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.011.99.21-0.59-0.118
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.00014.313.790-1.9
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.000138.426.930.8-4.23
EURUSDEuro vs US Dollar0.00011.413.000-1.2
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.414.64-0.3-0.3
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.218.50-0.80
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.19.21-1.3980.235
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00011.912.00-0.1-0.3
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.212.20-0.2-0.5
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.316.44-1.90.3
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000113.15.65-5.100-17.000
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.012.012.28-2.6620.482
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.000153.110.0618.7-46.27
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.000129.026.930.750-4.875
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.000175.410.459.47606-25
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.1.4765-0.0109-0.2713
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.19.3116-3-29
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin139.02117.12-20-201:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin8.566.96-20-201:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins26.226-20-201:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins3432-20-201:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins9492-20-201:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin119.16109.83-20-201:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin7.87.38-20-201:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins10.410-20-201:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins3230-20-201:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins28.228-20-201:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins6664-20-201:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins1210-20-201:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2018-20-201:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins3634-20-201:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins3230-20-201:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins5654-20-201:50
AVAXUSDAvalanche vs US Dollar0.01100 coins64-20-201:50
MATICUSDPolygon vs US Dollar0.00110000 coins2220-20-201:50
UNIUSDUniswap vs US Dollar0.011000 coins2220-20-201:50
ALGOUSDAlgorand vs US Dollar0.000110000 coins64-20-201:50
MANAUSDDecentraland vs US Dollar0.00110000 coins1614-20-201:50
BNBUSDBinance vs US Dollar0.1100 coins10098-20-201:50
Pro
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00013.114.64-0.2-0.4
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.00013.018.50-0.80
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.19.21-1.2980.202
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00013.412.41-0.3-0.6
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.116.00-0.2-0.4
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00012.918.50-1.60.3
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.410.74-2.0480.387
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.013.415.35-0.418-0.432
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00015.314.34-0.663-0.61071
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.00014.316.27-0.1-0.9
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00014.220.56-1.50.1
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.315.35-2.0480.318
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00015.013.79-0.4-0.9
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.013.00-0.2-0.6
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00013.314.340.1-1.4
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00013.216.270-1.7
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00012.820.56-0.5-0.2
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.00011.613.920.1-0.9
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.011.99.21-0.59-0.118
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.00014.313.790-1.9
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.000138.426.930.8-4.23
EURUSDEuro vs US Dollar0.00011.413.000-1.2
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.414.64-0.3-0.3
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.218.50-0.80
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.19.21-1.3980.235
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00011.912.00-0.1-0.3
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.212.20-0.2-0.5
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.316.44-1.90.3
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000113.15.65-5.100-17.000
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.012.012.28-2.6620.482
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.000153.110.0618.7-46.27
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.000129.026.930.750-4.875
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.000175.410.459.47606-25
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.1.4765-0.0109-0.2713
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.19.3116-3-29
Chỉ số & Năng lượng
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
.DE40CashDE 40 Index Cash11.170.21-1.8-7.21:100
.JP225CashJP 225Cash Index Cash14.80.15-1.8-7.21:100
.US500CashUS 500 Index Cash10.80.4-1.8-7.21:100
.USTECHCashUS TECH Index Cash12.11.3-1.8-7.21:100
.US30CashUS 30 Index Cash13.41.8-1.8-7.21:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.016.5340-3.0-6.01:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.016.3940-3.0-6.01:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin139.02117.12-20-201:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin8.566.96-20-201:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins26.226-20-201:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins3432-20-201:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins9492-20-201:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin119.16109.83-20-201:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin7.87.38-20-201:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins10.410-20-201:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins3230-20-201:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins28.228-20-201:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins6664-20-201:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins1210-20-201:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2018-20-201:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins3634-20-201:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins3230-20-201:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins5654-20-201:50
AVAXUSDAvalanche vs US Dollar0.01100 coins64-20-201:50
MATICUSDPolygon vs US Dollar0.00110000 coins2220-20-201:50
UNIUSDUniswap vs US Dollar0.011000 coins2220-20-201:50
ALGOUSDAlgorand vs US Dollar0.000110000 coins64-20-201:50
MANAUSDDecentraland vs US Dollar0.00110000 coins1614-20-201:50
BNBUSDBinance vs US Dollar0.1100 coins10098-20-201:50
Cổ phiếu Mỹ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Broker revenue per lot, $Swap short (%)Swap long (%)
GOOGLAlphabet Inc. stocks CFD0.01766-3-61:20
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.011614-3-61:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.0196.00-3-61:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.0142.00-3-61:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.012422-3-61:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.0142.00-3-61:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.0176.00-3-61:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.01136-3-61:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.012710-3-61:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.0164-3-61:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.0154.00-3-61:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.012716-3-61:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.011812-3-61:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
MMM3M Company stocks CFD0.01104-3-61:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.013620-3-61:20
GEGeneral Electric Company stocks CFD0.0164-3-61:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.013710-3-61:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.0164-3-61:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.0142.00-3-61:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.0162.00-3-61:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.0164-3-61:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.0164.00-3-61:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.0186.00-3-61:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.0142.00-3-61:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.01108-3-61:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.01866-3-61:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.01128.00-3-61:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.013818-3-61:20
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. stocks CFD0.011914-3-61:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.011812-3-61:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.01104.00-3-61:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.0164-3-61:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.0142-3-61:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.011912-3-61:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
VVisa Inc. stocks CFD0.011310-3-61:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.0132.00-3-61:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.0142.00-3-61:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.0164-3-61:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.0196-3-61:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.0122-3-61:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.0186.00-3-61:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.0164.00-3-61:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.0162-3-61:20
METAMeta Platforms Inc stocks CFD0.011512-3-61:20
Hợp đồng tương lai Mỹ
Biểu tượngNameAvg. spread (pips)Broker revenue (pips)Broker revenue per lot, $Expiration date
ESZ23S&P 500 E-Mini Dec '2395.4271:10015/12/2023
NQZ23Nasdaq 100 E-Mini Dec '2322.814.5291:10015/12/2023
YMZ23Dow Futures Mini Dec '2362.846.523.251:10015/12/2023
ECN
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.000101.3-0.2-0.420 / mio
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.000101.2-0.8020 / mio
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.0100.9-1.2980.20220 / mio
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.000101.6-0.3-0.620 / mio
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.000100.5-0.2-0.420 / mio
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.000101.1-1.60.320 / mio
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.0101.0-2.0480.38720 / mio
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.0101.4-0.418-0.43220 / mio
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.000103.3-0.663-0.6107120 / mio
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.000102.3-0.1-0.920 / mio
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.000102.2-1.50.120 / mio
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.0101.3-2.0480.31820 / mio
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.000103.0-0.4-0.920 / mio
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.000100.7-0.2-0.620 / mio
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.000101.30.1-1.420 / mio
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.000101.20-1.720 / mio
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.000100.8-0.5-0.220 / mio
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.000100.60.1-0.920 / mio
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.0100.7-0.59-0.11820 / mio
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.000102.30-1.920 / mio
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.0001028.40.8-4.2320 / mio
EURUSDEuro vs US Dollar0.000100.10-1.220 / mio
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.000101.6-0.3-0.320 / mio
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.000101.4-0.8020 / mio
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.0101.9-1.3980.23520 / mio
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.000100.7-0.1-0.320 / mio
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.000100.7-0.2-0.520 / mio
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.000100.7-1.90.320 / mio
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000107.1-5.100-17.00020 / mio
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.0100.4-2.6620.48220 / mio
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.0001033.118.7-46.2720 / mio
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.0001019.00.750-4.87520 / mio
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.0001059.49.47606-2520 / mio
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.0.17-0.0109-0.271320 / mio
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.3.31-3-2920 / mio
Chỉ số & Năng lượng
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
.DE40CashDE 40 Index Cash10.97-1.8-7.25 / mio1:100
.JP225CashJP 225Cash Index Cash14.6-1.8-7.25 / mio1:100
.US500CashUS 500 Index Cash10.4-1.8-7.25 / mio1:100
.USTECHCashUS TECH Index Cash10.8-1.8-7.25 / mio1:100
.US30CashUS 30 Index Cash11.6-1.8-7.25 / mio1:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.012.53-3.0-6.050 / mio1:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.012.39-3.0-6.050 / mio1:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin21.9-20-202000 / mio1:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin1.6-20-202000 / mio1:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins0.2-20-202000 / mio1:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin15.0-20-202000 / mio1:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin0.8-20-202000 / mio1:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins0.4-20-202000 / mio1:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins2-20-202000 / mio1:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins0.2-20-202000 / mio1:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2-20-202000 / mio1:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2-20-202000 / mio1:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins2-20-202000 / mio1:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-202000 / mio1:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-202000 / mio1:50
AVAXUSDAvalanche vs US Dollar0.01100 coins2-20-202000 / mio1:50
MATICUSDPolygon vs US Dollar0.00110000 coins2-20-202000 / mio1:50
UNIUSDUniswap vs US Dollar0.011000 coins2-20-202000 / mio1:50
ALGOUSDAlgorand vs US Dollar0.000110000 coins2-20-202000 / mio1:50
MANAUSDDecentraland vs US Dollar0.00110000 coins2-20-202000 / mio1:50
BNBUSDBinance vs US Dollar0.1100 coins2-20-202000 / mio1:50
Cổ phiếu Mỹ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.011-3-6200 / mio1:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.017-3-6200 / mio1:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.0117-3-6200 / mio1:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.011-3-6200 / mio1:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.0111-3-6200 / mio1:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
MMM3M Company stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.0116-3-6200 / mio1:20
GEGeneral Electric Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.0127-3-6200 / mio1:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.014-3-6200 / mio1:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.0180-3-6200 / mio1:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.014-3-6200 / mio1:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.0120-3-6200 / mio1:20
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. stocks CFD0.015-3-6200 / mio1:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.016-3-6200 / mio1:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.017-3-6200 / mio1:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
VVisa Inc. stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.011-3-6200 / mio1:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.012-3-6200 / mio1:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.014-3-6200 / mio1:20
METAMeta Platforms Inc stocks CFD0.013-3-6200 / mio1:20
Hợp đồng tương lai Mỹ
Biểu tượngNameAvg. spread (pips)CommissionExpiration date
ESZ23S&P 500 E-Mini Dec '233.620 / mio1:10015/12/2023
NQZ23Nasdaq 100 E-Mini Dec '238.320 / mio1:10015/12/2023
YMZ23Dow Futures Mini Dec '2316.320 / mio1:10015/12/2023
Prime
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.000101.3-0.2-0.410 / mio
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.000101.2-0.8010 / mio
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.0100.9-1.2980.20210 / mio
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.000101.6-0.3-0.610 / mio
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.000100.5-0.2-0.410 / mio
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.000101.1-1.60.310 / mio
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.0101.0-2.0480.38710 / mio
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.0101.4-0.418-0.43210 / mio
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.000103.3-0.663-0.6107110 / mio
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.000102.3-0.1-0.910 / mio
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.000102.2-1.50.110 / mio
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.0101.3-2.0480.31810 / mio
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.000103.0-0.4-0.910 / mio
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.000100.7-0.2-0.610 / mio
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.000101.30.1-1.410 / mio
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.000101.20-1.710 / mio
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.000100.8-0.5-0.210 / mio
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.000100.60.1-0.910 / mio
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.0100.7-0.59-0.11810 / mio
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.000102.30-1.910 / mio
EURUSDEuro vs US Dollar0.000100.10-1.210 / mio
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.000101.6-0.3-0.310 / mio
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.000101.4-0.8010 / mio
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.0101.9-1.3980.23510 / mio
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.000100.7-0.1-0.310 / mio
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.000100.7-0.2-0.510 / mio
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.000100.7-1.90.310 / mio
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.0100.4-2.6620.48210 / mio
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.0.17-0.0109-0.271310 / mio
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.3.31-3-2910 / mio
Chỉ số & Năng lượng
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
.DE40CashDE 40 Index Cash10.97-1.8-7.24 / mio1:100
.JP225CashJP 225Cash Index Cash14.6-1.8-7.24 / mio1:100
.US500CashUS 500 Index Cash10.4-1.8-7.24 / mio1:100
.USTECHCashUS TECH Index Cash10.8-1.8-7.24 / mio1:100
.US30CashUS 30 Index Cash11.6-1.8-7.24 / mio1:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.012.53-3.0-6.035 / mio1:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.012.39-3.0-6.035 / mio1:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin21.9-20-201000 / mio1:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin1.6-20-201000 / mio1:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins0.2-20-201000 / mio1:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins2-20-201000 / mio1:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins2-20-201000 / mio1:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin15.0-20-201000 / mio1:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin0.8-20-201000 / mio1:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins0.4-20-201000 / mio1:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins2-20-201000 / mio1:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins0.2-20-201000 / mio1:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins2-20-201000 / mio1:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2-20-201000 / mio1:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2-20-201000 / mio1:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins2-20-201000 / mio1:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-201000 / mio1:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-201000 / mio1:50
AVAXUSDAvalanche vs US Dollar0.01100 coins2-20-201000 / mio1:50
MATICUSDPolygon vs US Dollar0.00110000 coins2-20-201000 / mio1:50
UNIUSDUniswap vs US Dollar0.011000 coins2-20-201000 / mio1:50
ALGOUSDAlgorand vs US Dollar0.000110000 coins2-20-201000 / mio1:50
MANAUSDDecentraland vs US Dollar0.00110000 coins2-20-201000 / mio1:50
BNBUSDBinance vs US Dollar0.1100 coins2-20-201000 / mio1:50
Cổ phiếu Mỹ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.011-3-6150 / mio1:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.017-3-6150 / mio1:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.0117-3-6150 / mio1:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.011-3-6150 / mio1:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.0111-3-6150 / mio1:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
MMM3M Company stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.0116-3-6150 / mio1:20
GEGeneral Electric Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.0127-3-6150 / mio1:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.014-3-6150 / mio1:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.0180-3-6150 / mio1:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.014-3-6150 / mio1:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.0120-3-6150 / mio1:20
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. stocks CFD0.015-3-6150 / mio1:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.016-3-6150 / mio1:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.017-3-6150 / mio1:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
VVisa Inc. stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.011-3-6150 / mio1:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.012-3-6150 / mio1:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.014-3-6150 / mio1:20
METAMeta Platforms Inc stocks CFD0.013-3-6150 / mio1:20
Hợp đồng tương lai Mỹ
Biểu tượngNameCommissionExpiration date
ESZ23S&P 500 E-Mini Dec '2310 / mio1:10015/12/2023
NQZ23Nasdaq 100 E-Mini Dec '2310 / mio1:10015/12/2023
YMZ23Dow Futures Mini Dec '2310 / mio1:10015/12/2023
Pro Affiliate
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00013.921.15-0.2-0.4
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.00013.523.64-0.80
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.512.28-1.2980.202
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.722.00-0.2-0.4
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00013.423.64-1.60.3
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.813.81-2.0480.387
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.014.019.95-0.418-0.432
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00016.925.81-0.663-0.61071
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.00016.332.53-0.1-0.9
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00015.837.00-1.50.1
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.919.95-2.0480.318
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00017.631.72-0.4-0.9
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.720.00-0.2-0.6
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00014.321.510.1-1.4
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00014.224.400-1.7
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00013.628.78-0.5-0.2
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.00012.019.480.1-0.9
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.012.715.35-0.59-0.118
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.00015.522.070-1.9
EURUSDEuro vs US Dollar0.00012.423.000-1.2
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.918.71-0.3-0.3
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.723.64-0.80
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.512.28-1.3980.235
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00012.518.00-0.1-0.3
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.917.89-0.2-0.5
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.917.89-1.90.3
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.012.616.88-2.6620.482
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.2.67125-0.0109-0.2713
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.37.3134-3-29
Chỉ số & Năng lượng
Biểu tượngName1 Pip SizeSwap short (%)Swap long (%)
.DE40CashDE 40 Index Cash11.570.63-1.8-7.21:100
.JP225CashJP 225Cash Index Cash15.20.46-1.8-7.21:100
.US500CashUS 500 Index Cash11.41-1.8-7.21:100
.USTECHCashUS TECH Index Cash13.93.1-1.8-7.21:100
.US30CashUS 30 Index Cash16.04.4-1.8-7.21:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.018.5360-3.0-6.01:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.018.3960-3.0-6.01:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotSwap short (%)Swap long (%)
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin226.84204.94-20-201:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin13.7812.18-20-201:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins44.244-20-201:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins5654-20-201:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins162160-20-201:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin197.28192.20-20-201:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin13.0412.91-20-201:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins18.418-20-201:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins5452-20-201:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins50.250-20-201:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins114112-20-201:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2220-20-201:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins3432-20-201:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins6260-20-201:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins5452-20-201:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins9896-20-201:50
AVAXUSDAvalanche vs US Dollar0.01100 coins108-20-201:50
MATICUSDPolygon vs US Dollar0.00110000 coins4240-20-201:50
UNIUSDUniswap vs US Dollar0.011000 coins4240-20-201:50
ALGOUSDAlgorand vs US Dollar0.000110000 coins108-20-201:50
MANAUSDDecentraland vs US Dollar0.00110000 coins2624-20-201:50
BNBUSDBinance vs US Dollar0.1100 coins174172-20-201:50
Hợp đồng tương lai Mỹ
Biểu tượngNameExpiration date
ESZ23S&P 500 E-Mini Dec '2313.610501:10015/12/2023
NQZ23Nasdaq 100 E-Mini Dec '2338.330601:10015/12/2023
YMZ23Dow Futures Mini Dec '23116.3100501:10015/12/2023
ECN Affiliate
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeMinimum spread (pips)Avg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.000101.3-0.2-0.460 / mio
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.000101.2-0.8060 / mio
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.0100.9-1.2980.20260 / mio
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.000101.6-0.3-0.660 / mio
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.000100.5-0.2-0.460 / mio
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.000101.1-1.60.360 / mio
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.0101.0-2.0480.38760 / mio
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.0101.4-0.418-0.43260 / mio
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.000103.3-0.663-0.6107160 / mio
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.000102.3-0.1-0.960 / mio
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.000102.2-1.50.160 / mio
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.0101.3-2.0480.31860 / mio
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.000103.0-0.4-0.960 / mio
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.000100.7-0.2-0.660 / mio
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.000101.30.1-1.460 / mio
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.000101.20-1.760 / mio
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.000100.8-0.5-0.260 / mio
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.000100.60.1-0.960 / mio
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.0100.7-0.59-0.11860 / mio
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.000102.30-1.960 / mio
EURPLNEuro vs Poland Zloty0.0001028.40.8-4.2360 / mio
EURUSDEuro vs US Dollar0.000100.10-1.260 / mio
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.000101.6-0.3-0.360 / mio
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.000101.4-0.8060 / mio
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.0101.9-1.3980.23560 / mio
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.000100.7-0.1-0.360 / mio
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.000100.7-0.2-0.560 / mio
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.000100.7-1.90.360 / mio
USDCNHUS Dollar vs Chinese Yuan0.000107.1-5.100-17.00060 / mio
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.0100.4-2.6620.48260 / mio
USDMXNUS Dollar vs Mexican Peso0.0001033.118.7-46.2760 / mio
USDPLNUS Dollar vs Poland Zloty0.0001019.00.750-4.87560 / mio
USDZARUS Dollar vs South African Rand0.0001059.49.47606-2560 / mio
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (pips)Swap long (pips)Commission
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.0.17-0.0109-0.271360 / mio
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.3.31-3-2960 / mio
Chỉ số & Năng lượng
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
.DE40CashDE 40 Index Cash10.97-1.8-7.215 / mio1:100
.JP225CashJP 225Cash Index Cash14.6-1.8-7.215 / mio1:100
.US500CashUS 500 Index Cash10.4-1.8-7.215 / mio1:100
.USTECHCashUS TECH Index Cash10.8-1.8-7.215 / mio1:100
.US30CashUS 30 Index Cash11.6-1.8-7.215 / mio1:100
BRENTSpot Brent Crude Oil0.012.53-3.0-6.0150 / mio1:20
WTISpot WTI Light Crude Oil0.012.39-3.0-6.0150 / mio1:20
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin21.9-20-203500 / mio1:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin1.6-20-203500 / mio1:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins0.2-20-203500 / mio1:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins2-20-203500 / mio1:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins2-20-203500 / mio1:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin15.0-20-203500 / mio1:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin0.8-20-203500 / mio1:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins0.4-20-203500 / mio1:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins2-20-203500 / mio1:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins0.2-20-203500 / mio1:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins2-20-203500 / mio1:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2-20-203500 / mio1:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins2-20-203500 / mio1:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins2-20-203500 / mio1:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-203500 / mio1:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins2-20-203500 / mio1:50
AVAXUSDAvalanche vs US Dollar0.01100 coins2-20-203500 / mio1:50
MATICUSDPolygon vs US Dollar0.00110000 coins2-20-203500 / mio1:50
UNIUSDUniswap vs US Dollar0.011000 coins2-20-203500 / mio1:50
ALGOUSDAlgorand vs US Dollar0.000110000 coins2-20-203500 / mio1:50
MANAUSDDecentraland vs US Dollar0.00110000 coins2-20-203500 / mio1:50
BNBUSDBinance vs US Dollar0.1100 coins2-20-203500 / mio1:50
Cổ phiếu Mỹ
Biểu tượngName1 Pip SizeAvg. spread (pips)Swap short (%)Swap long (%)Commission
GOOGLAlphabet Inc. stocks CFD0.0170-3-6600 / mio1:20
MSFTMicrosoft Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
IBMInternational Business Machines Corporation stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
VZVerizon Communications Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
INTCIntel Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
LLYEli Lilly and Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
HPEHewlett Packard Enterprise Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PFEPfizer Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
JNJJohnson & Johnson stocks CFD0.011-3-6600 / mio1:20
EAElectronic Arts Inc. stocks CFD0.017-3-6600 / mio1:20
BAThe Boeing Company stocks CFD0.0117-3-6600 / mio1:20
ORCLOracle Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
ATVIActivision Blizzard, Inc. stocks CFD0.011-3-6600 / mio1:20
NVDANVIDIA Corporation stocks CFD0.0111-3-6600 / mio1:20
CATCaterpillar Inc. stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
CSCOCisco Systems, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
MMM3M Company stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
ADBEAdobe Systems Incorporated stocks CFD0.0116-3-6600 / mio1:20
TSLATesla, Inc. stocks CFD0.0127-3-6600 / mio1:20
NKENIKE, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
CMCSAComcast Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
GMGeneral Motors Company stocks CFD0.014-3-6600 / mio1:20
DISThe Walt Disney Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PMPhilip Morris International Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PGThe Procter & Gamble Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PEPPepsiCo, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
FOXATwenty-First Century Fox, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
KOThe Coca-Cola Company stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
AAPLApple Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
AMZNAmazon.com, Inc. stocks CFD0.0180-3-6600 / mio1:20
UPSUnited Parcel Service, Inc. stocks CFD0.014-3-6600 / mio1:20
NFLXNetflix, Inc. stocks CFD0.0120-3-6600 / mio1:20
BRK.BBerkshire Hathaway Inc. stocks CFD0.015-3-6600 / mio1:20
MCDMcDonald's Corporation stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
PRUPrudential Financial, Inc. stocks CFD0.016-3-6600 / mio1:20
SBUXStarbucks Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
PYPLPayPal Holdings, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
GSThe Goldman Sachs Group, Inc. stocks CFD0.017-3-6600 / mio1:20
WMTWalmart Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
VVisa Inc. stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
DALDelta Air Lines, Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
WFCWells Fargo & Company stocks CFD0.011-3-6600 / mio1:20
CCitigroup Inc. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
XOMExxon Mobil Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
CVXChevron Corporation stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
NEMNewmont Mining Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
JPMJPMorgan Chase & Co. stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
BACBank of America Corporation stocks CFD0.012-3-6600 / mio1:20
EBAYeBay Inc. stocks CFD0.014-3-6600 / mio1:20
METAMeta Platforms Inc stocks CFD0.013-3-6600 / mio1:20
Hợp đồng tương lai Mỹ
Biểu tượngNameAvg. spread (pips)CommissionExpiration date
ESZ23S&P 500 E-Mini Dec '233.660 / mio1:10015/12/2023
NQZ23Nasdaq 100 E-Mini Dec '238.360 / mio1:10015/12/2023
YMZ23Dow Futures Mini Dec '2316.360 / mio1:10015/12/2023
Cent Affiliate
Tiền tệ
Biểu tượngName1 Pip SizeSwap short (pips)Swap long (pips)
AUDCADAustralian Dollar vs Canadian Dollar0.00013.921.15-0.2-0.4
AUDCHFAustralian Dollar vs Swiss Franc0.00013.523.64-0.80
AUDJPYAustralian Dollar vs Japanese Yen0.012.512.28-1.2980.202
AUDNZDAustralian Dollar vs New Zealand Dollar0.00014.419.31-0.3-0.6
AUDUSDAustralian Dollar vs US Dollar0.00012.722.00-0.2-0.4
CADCHFCanadian Dollar vs Swiss Franc0.00013.423.64-1.60.3
CADJPYCanadian Dollar vs Japanese Yen0.012.813.81-2.0480.387
CHFJPYSwiss Franc vs Japanese Yen0.014.019.95-0.418-0.432
GBPAUDGreat Britain Pound vs Australian Dollar0.00016.925.81-0.663-0.61071
GBPCADGreat Britain Pound vs Canadian Dollar0.00016.332.53-0.1-0.9
GBPCHFGreat Britain Pound vs Swiss Franc0.00015.837.00-1.50.1
GBPJPYGreat Britain Pound vs Japanese Yen0.013.919.95-2.0480.318
GBPNZDGreat Britain Pound vs New Zealand Dollar0.00017.631.72-0.4-0.9
GBPUSDGreat Britain Pound vs US Dollar0.00012.720.00-0.2-0.6
EURAUDEuro vs Australian Dollar0.00014.321.510.1-1.4
EURCADEuro vs Canadian Dollar0.00014.224.400-1.7
EURCHFEuro vs Swiss Franc0.00013.628.78-0.5-0.2
EURGBPEuro vs Great Britain Pound0.00012.019.480.1-0.9
EURJPYEuro vs Japanese Yen0.012.715.35-0.59-0.118
EURNZDEuro vs New Zealand Dollar0.00015.522.070-1.9
EURUSDEuro vs US Dollar0.00012.423.000-1.2
NZDCADNew Zealand Dollar vs Canadian Dollar0.00013.918.71-0.3-0.3
NZDCHFNew Zealand Dollar vs Swiss Franc0.00013.723.64-0.80
NZDJPYNew Zealand Dollar vs Japanese Yen0.013.512.28-1.3980.235
NZDUSDNew Zealand Dollar vs US Dollar0.00012.518.00-0.1-0.3
USDCADUS Dollar vs Canadian Dollar0.00012.917.89-0.2-0.5
USDCHFUS Dollar vs Swiss Franc0.00012.917.89-1.90.3
USDJPYUS Dollar vs Japanese Yen0.012.616.88-2.6620.482
Kim loại
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotSwap short (pips)Swap long (pips)
XAGUSDSilver vs US Dollar (Spot)0.015000 oz.2.67125-0.0109-0.2713
XAUUSDGold vs US Dollar (Spot)0.01100 oz.37.3134-3-29
Tiền điện tử
Biểu tượngName1 Pip SizeSize of 1 lotSwap short (%)Swap long (%)
BTCUSDBitCoin vs US Dollar11 coin226.84204.94-20-201:50
ETHUSDEthereum vs US Dollar11 coin13.7812.18-20-201:50
XRPUSDRipple vs US Dollar0.00110000 coins44.244-20-201:50
LTCUSDLiteCoin vs US Dollar0.1100 coins5654-20-201:50
BCHUSDBitCoinCash vs US Dollar0.1100 coins162160-20-201:50
BTCEURBitCoin vs Euro11 coin197.28192.20-20-201:50
ETHEUREthereum vs Euro11 coin13.0412.91-20-201:50
SOLUSDSolana vs US Dollar0.1100 coins18.418-20-201:50
LINKUSDChainlink vs US Dollar0.011000 coins5452-20-201:50
TRXUSDTRON vs US Dollar0.0001100000 coins50.250-20-201:50
XMRUSDMonero vs US Dollar0.1100 coins114112-20-201:50
ADAUSDCardano vs US Dollar0.00110000 coins2220-20-201:50
DOTUSDPolkadot vs US Dollar0.011000 coins3432-20-201:50
ATOMUSDCosmos vs US Dollar0.011000 coins6260-20-201:50
DOGEUSDDogecoin vs US Dollar0.0001100000 coins5452-20-201:50
XLMUSDStellar vs US Dollar0.0001100000 coins9896-20-201:50
AVAXUSDAvalanche vs US Dollar0.01100 coins108-20-201:50
MATICUSDPolygon vs US Dollar0.00110000 coins4240-20-201:50
UNIUSDUniswap vs US Dollar0.011000 coins4240-20-201:50
ALGOUSDAlgorand vs US Dollar0.000110000 coins108-20-201:50
MANAUSDDecentraland vs US Dollar0.00110000 coins2624-20-201:50
BNBUSDBinance vs US Dollar0.1100 coins174172-20-201:50