Cách trở thành nhà Đầu tư thành công với CopyFX?

Không có gì có thể dễ dàng hơn.

Chỉ vài bước trong quy trình đăng ký giữa bạn và mức độ giao dịch hoàn toàn mới. Khi tham gia vào CopyFX, cho dù bạn là Chuyên gia hay Nhà đầu tư, bạn sẽ đều tìm thấy tất cả các công cụ và phương tiện cần thiết để thành công. Tạo và quảng bá chiến lược giao dịch của bạn hoặc khám phá các chiến lược hàng đầu của các Chuyên gia khác - CopyFX cho phép bạn kiếm lợi nhuận từ cả hai hình thức này.

Những người tham gia CopyFX hàng đầu*

     

* — dữ liệu từ ngày {date}.

Ba bước đơn giản để bắt đầu Đầu tư:

  • Đăng ký

    Hoàn tất thủ tục đăng ký Khu vực Thành viên đơn giản và mở bất kỳ loại tài khoản nào ngoại trừ tài khoản MT5 và R StocksTrader với mô hình hạch toán vị thế ròng.

  • Nêu rõ số tiền Đầu tư

    Quyết định về số tiền mà bạn muốn Đầu tư cùng với CopyFX và nạp nó vào tài khoản của bạn sử dụng một trong 20 hệ thống thanh toán sẵn có.

  • Bắt đầu làm việc

    Sao chép giao dịch hoặc cung cấp chiến lược của bạn cho nhà giao dịch khác để sao chép chúng. Lựa chọn là của bạn! Chỉ định điều kiện và tạo đăng ký ngay trong Khu vực Thành viên RoboForex của bạn hoặc trong ứng dụng di động R StocksTrader và trong phiên bản dành cho di động của nền tảng.