Tài khoản Giao dịch
với chênh lệch gia tăng

Tăng hoa hồng đối tác của bạn với sự hỗ trợ từ tài khoản Liên kết khách hàng.

 • Tài khoản đối tác liên kết là tài khoản có mức chênh lệch hoặc hoa hồng gia tăng có chủ ý.
 • Phù hợp với đối tác cung cấp cho khách hàng của họ phần mềm Chuyên gia Cố vấn hoặc tín hiệu giao dịch.
 • Gia tăng lợi nhuận

  Tài khoản liên kết giúp bạn tăng khoản thanh toán cho đối tác lên đến 2,5 lần.

 • Khớp lệnh Thị trường

  Khớp lệnh nhanh và chất lượng xử lý mỗi lệnh cao nhất.

 • Nhiều công cụ

  Tài khoản đối tác liên kết cung cấp cho bạn cơ hội giao dịch Cặp tỷ giá, Chỉ số, và Kim loại.

Tài khoản Đối tác liên kết là gì?

 • Chênh lệch
  và giá trị hoa hồng gia tăng

  Chúng tôi chủ ý gia tăng giá trị chênh lệch và hoa hồng cho giao dịch trên tài khoản Đối tác liên kết. Bằng cách này, chúng tôi cho phép các đối tác RoboForex nhận được lợi nhuận cao hơn trong khuôn khổ chương trình Đối tác của RoboForex. So với các loại tài khoản khác, tài khoản Đối tác liên kết cho phép nhận thêm 2,5 lần lợi nhuận.

 • Đối với đối tác, những người cung cấp phần mềm Chuyên gia Cố vấn
  hoặc tín hiệu

  Tài khoản Đối tác liên kết rất tiện lợi cho đối tác, những người cung cấp cho khách hàng của họ dịch vụ bổ sung. Thông thường, chúng là phần mềm Chuyên gia Cố vấn (EA) hoặc tín hiệu. Khi EA và tín hiệu được sử dụng trong giao dịch, chênh lệch gia tăng không còn là yếu tố chính ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giao dịch.

Có những loại tài khoản Đối tác liên kết nào?

Bạn có thể cung cấp cho khách hàng của mình tài khoản đối tác liên kết thuộc loại Cent Affiliate, Pro-Affiliate và ECN Affiliate.

Cent AffiliatePro-AffiliateECN Affiliate