Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản của mình bằng cách nào?

Bạn có thể nạp tiền vào tài khoản của mình sử dụng bất kỳ hệ thống thanh toán nào sẵn có trong Khu vực Thành viên của bạn.

  1. Vào trang "Nạp tiền".
  2. Chọn tài khoản để nạp tiền vào từ danh sách thả xuống.
  3. Chọn hệ thống thanh toán.
  4. Quyết định xem bạn muốn nạp tiền và nhận tiền thưởng hay không và chọn tỷ lệ phần trăm.
  5. Ghi rõ số tiền và đồng tiền
  6. Nhấp vào "Nạp tiền".

Sau đó, sẽ là bước thứ hai của quy trình nạp tiền, ở đó bạn có thể được yêu cầu ghi rõ một số thông tin bổ sung theo yêu cầu của hệ thống thanh toán đã chọn.

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào ở bất kỳ bước nào trong quy trình nạp tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.