FAQ về Thanh toán

  1. Số tiền nạp tối thiểu là bao nhiêu?
  2. Tôi có thể nạp tiền vào tài khoản của mình bằng cách nào?
  3. Tôi có thể rút tiền khỏi tài khoản giao dịch của mình bằng cách nào?
  4. Hoa hồng của công ty đối với việc rút tiền là bao nhiêu?
  5. Tôi có thể nạp tiền cho tài khoản giao dịch từ thẻ Maestro không?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.