Tôi có thể rút tiền khỏi tài khoản giao dịch của mình bằng cách nào?

Bạn có thể rút tiền từ tài khoản trong Khu vực Thành viên của mình. Để thực hiện việc này:

  1. Vào "Rút tiền".
  2. Đảm bảo rằng tài khoản đang hoạt động trong Khu vực Thành viên của bạn là tài khoản bạn muốn rút tiền từ đó.
  3. Chọn hệ thống thanh toán từ danh sách tùy chọn rút tiền sẵn có.
  4. Nhấp "Vào".

Tùy thuộc vào hệ thống thanh toán đã chọn, bạn có thể được yêu cầu ghi rõ một số thông tin bổ sung trên trang tiếp theo để tạo đăng ký rút tiền.

Vui lòng lưu ý rằng đăng ký rút tiền được xử lý bởi Công ty trong hai ngày làm việc từ 9:00 giờ sáng đến 6:00 giờ chiều (EET).

Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc nào ở bất kỳ bước nào trong quy trình rút tiền, vui lòng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến của chúng tôi.