FAQ về Giao dịch

 1. Tại sao vị thế được đóng tại mức giá không có trong biểu đồ?
 2. Tại sao lệnh được đóng mà không có sự tham gia của tôi?
 3. Cách mở vị thế?
 4. Tại sao lệnh không được khớp ở mức giá đã công bố?
 5. Đòn bẩy là gì?
 6. Lô là gì?
 7. Lệnh dừng hoạt động như thế nào?
 8. Lợi nhuận trên thị trường tài chính được tính như thế nào?
 9. Phí qua đêm được tính như thế nào?
 10. Tại sao tôi không thể bán vào cuối tuần?
 11. Hoạt động trên thị trường tài chính có rủi ro như thế nào?
 12. Có những loại lệnh chờ nào?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.