Cách mở vị thế?

Các vị thế trong phần mềm đầu cuối giao dịch có thể được mở bằng một vài cách. Phổ biến nhất trong số đó là cách sau:

  1. Chọn công cụ được yêu cầu trong bảng điều khiển với báo giá (hoặc trong bảng điều khiển khác hiển thị công cụ).
  2. Nhấp chuột phải vào mã công cụ và chọn "Lệnh mới" từ menu hộp thoại.
  3. Đặt thông số lệnh (loại, khối lượng, mức Cắt lỗ và Chốt lãi).
  4. Chọn chiều hướng lệnh (Mua hoặc Bán) và nhấp vào nút tương ứng.

Ngoài ra, bạn có thể mở vị thế mới từ menu chính của phần mềm đầu cuối hoặc sử dụng "Giao dịch với Một cú nhấp chuột".