WebTrader / MobileTrader

  1. Tôi có thể đăng nhập nền tảng WebTrader bằng cách nào?
  2. Loại tài khoản nào sẵn có trên phần mềm đầu cuối giao dịch WebTrader?
  3. Tôi có thể sử dụng Chuyên gia Cố vấn để giao dịch trên phần mềm đầu cuối WebTrader không?
  4. Tôi có thể tải lịch sử báo giá bằng cách nào?
  5. Tại sao thông tin về các vị thế mở của tôi không được hiển thị?
  6. Tôi có thể xem thông tin gì mà không cần đóng cửa sổ phần mềm đầu cuối?
  7. Tôi không thể tìm thấy ứng dụng MobileTrader trong App Store. Tôi cần làm gì?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.